Innovationer inom den offentliga förvaltningen

Finansministeriet samarbetar med ämbetsverk, inrättningar, kommuner och förvaltningarna i andra länder i syfte att distribuera innovationer. Den offentliga förvaltningens innovationsverksamhet är ett centralt arbetsområde för OECD:s OPSI-team (OECD:n Observatory of Public Sector Innovation). 

Bekanta dig med finska statsförvaltningens innovationsdeklaration

Finland antog OECD:s innovationsdeklaration tillsammans med de övriga OECD-länderna vid ministerrådets möte den 22 maj 2019. Målet med innovationsdeklarationen är att stärka innovationsverksamhetens roll inom förvaltningens kärnfunktioner som en del av organisationers och tjänstemäns vardag.

Finland har förbundit sig till de fem principerna i innovationsdeklarationen. 

  1. Vi stöder och stärker innovationerna inom den offentliga förvaltningen
  2. Vi uppmuntrar och tränar alla tjänstemän i innovationer
  3. Vi värnar om partnerskap och vi stöder flerstämmighet
  4. Vi stöder forskning, iteration och försök
  5. Vi distribuerar det vi lärt oss och delar våra praxis

Finska statsförvaltningens innovationsdeklaration (på finska)

Kom med i innovationsnätverket

Finansministeriets avdelning för utveckling av statsförvaltningen arbetar för att distribuera resultaten av OECD:s arbete inom ett fritt format innovationsnätverk. Nätverket är öppet för alla och det består av aktörer inom den offentliga förvaltningen som på sina håll driver innovativ verksamhet. Nätverket är ett forum för kollegialt lärande och distribuering av goda praxis.

Kom med i innovationsnätverket, kontakta adressen [email protected] 

Läs mera om forskning, material och möjligheter som OECD:s OPSI-team producerat

OPSI söker årligen exempel på innovationer inom den offentliga förvaltningen genom Call for Innovations -ansökningen. Läs mera om ansökningen och anmäl din egen innovation på OPSI:s webbplats. 

Ytterligare information: