Robotiseringsansökan - produktivitet genom digitalisering 

Finansministeriet uppmuntrar ämbetsverken till att förenkla och automatisera sina processer.

Timo Hattinen, budjettineuvos 
finansministeriet, BO/Budjettiosasto, Taloushallinto- ja oikeusyksikkö / TAOY Telefon:0295530157   E-postadress: