Robotiseringsansökan - produktivitet genom digitalisering 

Finansministeriet uppmuntrar ämbetsverken till att förenkla och automatisera sina processer.

Arja Terho, finansråd 
finansministeriet, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530235  


Timo Hattinen, budjettineuvos 
finansministeriet, BO/Budjettiosasto, Finanssipolitiikan yksikkö / FIPOY 0295530157