Robotiseringsansökan - produktivitet genom digitalisering 

Finansministeriet uppmuntrar ämbetsverken till att förenkla och automatisera sina processer. Finansministeriet understödde utvecklingsarbetet år 2018 genom att ordna två ansökningsomgångar för särskild finansiering för produktivitetsfrämjande projekt där man utnyttjar robotik, analysering, AI och andra metoder. Den särskilda finansieringen används till att stödja ämbetsverken vid verkställandet av de besparingar inom den offentliga ekonomin som gäller dem. Målet är att förstärka den offentliga ekonomin och att utnyttja digitaliseringen fullt ut samt att främja statsförvaltningens produktivitet.

17 ämbetsverk ansökte om finansiering vid ansökningsomgången våren 2018, fyra projekt beviljades särskild finansiering.  35 projekt, av vilka 31 var försöksprojekt och 4 färdigt planerade projekt som kan inledas genast, fick finansiering vid ansökningsomgången som ordnades hösten 2018.

Information om de finansierade projekten och framstegen med dem finns på finska undersidorna.

Mer information:

Ansökningsanvisningar (hösten 2018)

Arja Terho, finansråd 
finansministeriet, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530235  


Timo Hattinen, controller 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530157