Robotiseringsansökan - produktivitet genom digitalisering 

Finansministeriet uppmuntrar ämbetsverken till att förenkla och automatisera sina processer.

Arja Terho, finansråd 
finansministeriet, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530235  


Timo Hattinen, controller 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530157  


Pauliina Pussinen, specialsakkunnig 
finansministeriet, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530108