Ledningen och organisationen

Finansministeriet leds av finansministern. I regeringen sitter ofta även en annan minister, vars ansvarsområde inbegriper även en del av finansministeriets ärenden. Ministrarnas arbetsfördelning fastställs när regeringen bildas. Statssekreteraren fungerar som kanslichef vid finansministeriet. Statssekreteraren biträds av understatssekreterare, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitisk koordinerare. Ministeriet sysselsätter drygt 360 personer.

Vid ministeriet finns ekonomiska avdelningen, budgetavdelningen, skatteavdelningen, finansmarknadsavdelningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen, den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelningen (OffICT) samt avdelningen för utveckling av statsförvaltningen. I anslutning till avdelningen för utveckling av statsförvaltningen finns Statens arbetsmarknadsverk.

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen, som inkluderar kommunikationen, svarar för ministeriets interna förvaltning. Sekretariatet för EU-ärenden och enheten för internationella finansiella ärenden lyder direkt under ledningen. Vid ministeriet fungerar dessutom statsrådets finanscontrollerfunktion.

Organisationsdiagram