Ledningen och organisationen

Finansministeriet leds av tre ministrar och ministeriets högsta tjänsteman statssekreteraren som kanslichef.  

Vid ministeriet finns ekonomiska avdelningen, budgetavdelningen, skatteavdelningen, finansmarknadsavdelningen, kommun- och regionavdelningen, den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelningen (OffICT) samt avdelningen för utveckling av statsförvaltningen. I anslutning till avdelningen för utveckling av statsförvaltningen finns Statens arbetsmarknadsverk.

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen, som inkluderar kommunikationen, svarar för ministeriets interna förvaltning. Sekretariatet för EU-ärenden och enheten för internationella finansiella ärenden lyder direkt under ledningen. Vid ministeriet fungerar dessutom statsrådets finanscontrollerfunktion.

Finansministeriets organisation