Resultatlön

Resultatlön är en del av premieringen som främjar operativa resultat och samarbete. Den kompletterar statens lönesystem, som är baserade på kravnivå och prestation. Resultatpremiesystemen bygger på varje organisations strategi och resultatmål och stöder förverkligandet av dem. Resultatpremierna sporrar personalen att sträva mot gemensamma mål, uppnå dem och förbättra resultatet. Resultatpremier betalas, om man uppnår eller överskrider på förhand uppställda mål. 

De statliga avtalsparterna på central nivå har 31.8.2007 antagit allmänna principer för resultatlön. Syftet är att principerna ska följas när resultatlön planeras och tillämpas i statsförvaltningen. 

Statens arbetsmarknadsverk har gett ut en broschyr (Tulospalkkaus tutuksi) som innehåller principerna för resultatlön, fakta om saken och sakkunnigas synpunkter på användning av resultatlön. Företrädare för arbetsgivaren och personalen i två statliga organisationer berättar om sina erfarenheter av beredningen och användningen av resultatpremiesystem. Broschyren finns på vår webbplats och kan även beställas från Statens arbetsmarknadsverk.

Drygt 5214 statsanställda fick resultatarvoden år 2020. Resultatarvodenas andel av lönen för dem som fick resultatarvoden var 3,0 %. Inom hela statssektorn uppgick resultatarvodenas andel av det sammanlagda lönebeloppet till 0,2 %.

Kontaktuppgifter

Risto Lerssi
regeringsråd
tfn 02955 30022
[email protected]