Fråga eller ge respons

All respons om vår nya webbplats är välkommen, så att vi kan fortsätta att utveckla sidorna i rätt riktning. Vi behandlar all respons konfidentiellt.

Lämna dina kontaktuppgifter ifall du önskar svar på ditt meddelande.

Informationsbegäran/Respons

valtiovarainministerio@vm.fi

Press- och informationstjänst

vm-viestinta@vm.fi

Respons

* Obligatoriskt

Det här fältet är obligatoriskt.

Kontaktinformation

Det här fältet är obligatoriskt.