Fråga eller ge respons

All respons om vår webplats är välkommen, så att vi kan fortsätta utveckla sidorna. 

Lämna dina kontaktuppgifter ifall du önskar svar på ditt meddelande.

Respons om tillgängligheten:

Du kan lämna respons om webbplatsens tillgänglighet per e-post till adressen [email protected]. Ange i responsen vilken webbplats responsen gäller (vm.fi, penningtvatt.fi, avoinhallinto.fi, budjetti.vm.fi, tutkibudjettia.fi). Om din respons gäller en viss webbplats eller ett visst innehåll, bifoga också en direkt länk till sidan i fråga. Bifoga ditt namn om du vill ha ett svar på din respons.

Informationsbegäran/Respons:

[email protected]

Press- och informationstjänst:

[email protected]

Respons

* Obligatoriskt