Fråga eller ge respons

All respons om vår nya webbplats är välkommen, så att vi kan fortsätta att utveckla sidorna i rätt riktning. Vi behandlar all respons konfidentiellt.

Lämna dina kontaktuppgifter ifall du önskar svar på ditt meddelande.

Respons om tillgängligheten:

Du kan lämna respons om webbplatsens tillgänglighet per e-post till adressen [email protected]. Ange i responsen vilken webbplats responsen gäller (vm.fi, avoinhallinto.fi, budjetti.vm.fi, tutkibudjettia.fi). Om din respons gäller en viss webbplats eller ett visst innehåll, bifoga också en direkt länk till sidan i fråga. Bifoga ditt namn om du vill ha ett svar på din respons.

Informationsbegäran/Respons:

[email protected]

Press- och informationstjänst:

[email protected]

Respons

* Obligatoriskt