Lagstiftning – förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Inom Europeiska unionen regleras åtgärder som förhindrar att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom penningtvättsdirektiven. Det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet antogs 2015, och det ändrades 2018 genom det femte penningtvättsdirektivet. Bestämmelser om förhindrande av penningtvätt finns också i EU:s s.k. förordning om information om betalaren.

Lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (nedan lagen om penningtvätt, 444/2017) innehåller bestämmelser om förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, främjandet av avslöjandet och utredningen av penningtvätt och finansiering av terrorism samt effektivisering av spårning och återtagande av brottsvinning. Den nationella lagstiftningen baserar sig på penningtvättsdirektiven och de gällande rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).

Mer information

Lagstiftning - förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvätt.fi)

Kontaktuppgifter

Jaana Vehmaskoski, finansråd, enhetschef

Maarit Pihkala, lagstiftningsråd

[email protected]