FI SV

Rättsfall

På dessa sidor finns rätts- och beslutspraxis från 1995 och framåt med avseende på statstjänstemannalagen.

Vid beslut som statsrådet eller ämbetsverket fattat gällande en tjänsteman kan tjänstemannen anföra besvär över beslutet hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. På Statens arbetsmarknadsverks webbplats publiceras korta referat av förvaltningsdomstolarnas och den 2013 nedlagda tjänstemannanämndens beslut. Om ändring i beslutet sökts, finns en hänvisning till högsta förvaltningsdomstolens beslut i anslutning till referatet.

Kontaktuppgifter

henkilostoosasto(a)vm.fi