Aktuellt om programmet för verkningsfull offentlig upphandling

Det händer mycket inom programmet för offentlig upphandling. Du kan hålla dig a jour genom att följa denna sida och genom att prenumerera på nyhetsbrevet om offentlig upphandling. 

Nyheter och pressmeddelanden

KEINO har öppnat sin nya materialbank

I KEINOs materialbanken har samlats material som stöder genomförandet och ledningen av hållbar och innovativ upphandling samt utredningar och rapporter om ämnet.

Bekanta dig med materialbanken

Nya åtgärder för att stärka genomslagskraften hos medel som används för offentlig upphandling och den offentliga ekonomins hållbarhet

Åtgärdsprogrammet för Offentlig upphandling som leds av finansministeriet och Kommunförbundet har tagit i tu med över 30 nya åtgärder. De nya åtgärderna utvecklar bland annat den strategiska och kunskapsbaserade ledningen, upphandlingskompetensen, upphandlingsverksamhetens funktion och innovationer samt den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten vid offentlig upphandling.

Webbseminarierna om självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens 

Programmet för verkningsfull offentlig upphandling ordnar i samarbete med Statskontoret två webbseminarier med samma innehåll, där man bland annat går igenom hur verktyget tas i bruk och fördelarna med verktyget. Självutvärderingsverktyget och webbseminarierna är avsedda för dem som arbetar med offentlig upphandling vid upphandlande enheter. Webbseminarierna hålls på finska.

  • onsdag 8.2. kl. 10–11
  • onsdag 15.3. kl. 14–15

Självutvärderingsverktyget baserar sig på en utvärderingsram som utarbetats i samarbete med EU-kommissionen och som publicerades för de upphandlande enheterna i juni 2022.

Personer som arbetar med upphandlingar får med hjälp av verktyget värdefull information om sitt eget kunnande, och kan dessutom stödja utvecklingen av organisationens kunnande och delta i insamlingen av nationell information om upphandlingskompetens.  

Mer information på finska:

Granska upphandlingarnas effektfullhet - uppgifterna kan nu laddas ner via HILMA-tjänsten

Statistisk information om offentliga upphandlingar kan nu enkelt laddas ner direkt till Excel via HILMA-tjänsten. I och med den nya funktionen är det nu lättare än tidigare att följa upp t.ex. uppnåendet av målen för hållbar offentlig upphandling, innovativ upphandling och en välfungerande marknad.

De upphandlande enheterna kan med hjälp av uppgifterna granska nuläget i sin organisation och bedöma utvecklingsåtgärderna t.ex. på årsnivå. Även forskare och andra som är intresserade av genomslagningen hos offentlig upphandling har nytta av egenskapen.

HILMA - meddelanden (hankintailmoitukset.fi)

Läget med offentlig upphandling i Finland – Infograferna om offentlig upphandling kan utnyttjas fritt 

Hankinnat Suomessa 2021 -infograafi. Tutustu tekstivastineeseen leipätekstissä olevan linkin kautta. Hankinta-Suomi lukuina 2022 -infograafi. Tutustu tekstivastineeseen leipätekstissä olevan linkin kautta. Hurdant var läget med offentlig upphandling i Finland 2021? Hur ser de offentliga upphandlingssiffrorna ut år 2022? Programledningen för programmet för verkningsfull offentlig upphandling presenterade aktuell information om offentlig upphandling och utveckling av offentlig upphandling i form av infografik vid höstseminariet för offentlig upphandling i september 2022. 

Tack vare det stora intresset kan de finskspråkiga infograferna om offentlig upphandling nu fritt laddas ner, användas och skrivas ut via länkarna nedan. Infografernas alternativa texter som kompletterar innehållet finns även på svenska. Dessutom får användarna tillgång till källförteckningar på finska. 

Nyhetsbrev från programmet för verkningsfull offentlig upphandling (på finska)

Håll koll på utvecklingen av upphandlingen och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på nyhetsbrev från programmet för verkningsfull offentlig upphandling