Utgångspunkter och utsikter för förvaltningspolitiken

Förvaltningspolitikens centrala mål är att trygga den offentliga förvaltningens handlingsförmåga. Förvaltningspolitiken sammanjämkar politikernas, tjänstemännens, medborgarnas och näringslivets synpunkter på reformering av förvaltningen. Både regeringen och statsförvaltningen har ett ansvar för beredningen av förvaltningspolitiken.

Till beredningen hör att bereda förvaltningspolitiska riktlinjer och strategier, förutse kommande utvecklingslinjer och hotbilder samt utvärdera reformpolitiken.

Förvaltningspolitiken säkerställer:

  • att organisationsstrukturer, styrsystem och förvaltningens verksamhet utvärderas regelbundet
  • att behovet av oförutsedda och plötsliga strukturreformer minskar
  • att regeringen har möjlighet att styra landet trots att världen förändras snabbt och oförutsett
  • att regeringen är medveten om på vilka sätt man kan möta olika utmaningar och hur olika metoder påverkar olika typer av problem och hur de fungerar i olika situationer

Förvaltningspolitiken säkerställer också att statsförvaltningen:

  • har kontinuitet och beständighet: medborgarna, näringslivet och internationella aktörer behöver en offentlig förvaltning som har en tydlig profil och handlar förutsägbart,
  • men att den å andra sidan är förändringsbenägen och flexibel: historiska strukturer får inte förhindra förnyelse och kontinuitet får inte blockera förändringar.
  • harmoniskt inriktad: reformpolitikens olika delar och sektorer ska stödja varandra och gå i samma riktning.

Ytterligare information

Glances at Public Governance in Finland

Kontaktuppgifter

Katju Holkeri
finansråd
tfn 02955 30087
[email protected]