Riskhantering

Riskhanteringen är en del av ledningen och styrningen av statliga organisationer. Riskhanteringen stöder uppnåendet av organisationernas mål och identifieringen av möjligheter och hot i anslutning till verksamheten.

Delområdena inom riskhanteringen ska anpassas till organisationens verksamhetsmiljö och egen praxis, vilket betyder att olika organisationer kan behöva olika praktiska metoder. Ämbetsverk och inrättningar svarar för att den egna riskhanteringen görs till en del av verksamheten, beredningen av ärenden och beslutsfattandet, ledningen och chefsarbetet.

Delegationen för intern kontroll och riskhantering har producerat anvisningar och modeller som stöder ämbetsverken i ordnandet och dokumenteringen av riskhanteringen.

Sektionen för riskhantering är ministeriernas samarbetsorgan för riskhantering. Den samordnar ministeriernas riskhantering, utvecklar och stöder enhetliga förfaranden för riskhantering och producerar information till stöd för riskmedvetet beslutsfattande.

Kontaktuppgifter

Esko Mustonen
biträdande controller vid statsrådet
tfn 02955 30345
esko.mustonen(at)gov.fi