Pressmeddelanden

Undersökning: En fjärdedel av de hushåll som får grundläggande utkomststöd är utan primära förmåner
FM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 19.3.2019 13.00