Aktuellt

Pressmeddelanden och nyheter

Stödgruppen för förändringsledning utredde omkostnadsbesparingar inom finansministeriets förvaltningsområde

23.5.2024 15.16

Finansministeriets arbetsgrupp har utrett metoder för att genomföra omkostnadsbesparingar inom ministeriets förvaltningsområde. Regeringen lättar, i enlighet med beslutet från vårens ramförhandlingar, de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas uppgifter och skyldigheter och fortsätter med genomförandet av statsförvaltningens produktivitetsprogram. Målet är att förbättra hållbarheten hos de offentliga finanserna och att skapa förutsättningar för att stoppa ökningen av skuldsättningen.


Regeringen lämnade den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2024 till riksdagen

23.5.2024 13.46

Tillsynen över Keva överförs från finansministeriet till Finansinspektionen

23.5.2024 13.37

Enhetskostnader för social- och hälsovårdstjänster publiceras från och med ingången av nästa år – välfärdsområdena får värdefull information om effektiva sätt att ordna service

21.5.2024 15.51

Arbetsgrupp bereder en totalreform av penningtvättslagstiftningen

17.5.2024 8.06

Ändringar i mervärdesbeskattningen av små företag

16.5.2024 11.53

Finland uppdaterar sin återhämtningsplan – ändringarna säkerställer EU-finansieringen

16.5.2024 11.51

Skattekorten träder i kraft vid ingången av året

16.5.2024 11.41

Regeringens svar på interpellationen om regeringens finanspolitik som utarmar landet

15.5.2024 16.26

Finansministrarna behandlar mervärdesbeskattningen i den digitala tidsåldern och Ukrainaplanen

8.5.2024 14.44