IKT-Kohtaamo

IKT-Kohtaamo är ett interaktivt och öppet samarbetsnätverk där företrädare för den offentliga sektorn och företag diskuterar och utbyter tankar och idéer samt delar med sig av information och erfarenheter om offentlig IKT-upphandling. 

Vid IKT-Kohtaamo diskuterar man bland annat

 • Effektivitetsmål och beskrivningen av det primära målet, 
 • förståelse av leverantörsmarknadens potential,
 • avgränsning och fasning av upphandlingsobjektet
 • och verksamhetsmodellen för ett smidigt partnerskap.

IKT-Kohtaamo uppmuntrar deltagarna att lyfta fram exempel ur vardagen och bjuder in experter från olika delområden i diskussionen. I Kohtaamo granskar man olika teman både ur anbudsgivarens och ur beställarens synvinkel. I och med mötena sammanställer man bästa praxis och anvisningar för att komplettera den nya handboken för IKT-upphandlingar. 

Nätverket är en fortsättning på det samarbete kring IKT-upphandlingar som inleddes hösten 2022, och de ansvariga parterna representerar både de upphandlande enheternas och anbudsgivarnas perspektiv. IKT-Kohtaamo fördjupar sig i princip i de teman som definieras i den handbok för IKT-upphandlingar som uppkommit i samarbete, men nätverket kan också själv välja andra teman som ska behandlas. Dessa teman kan vara t.ex. upphandlingsprocesser, val av leverantör, avtalsvillkor, kvalitetssäkring och riskhantering.

Alla experter på IKT-upphandling är välkomna att delta i samarbetet. Ett lyckat samarbete kan uppnås genom en gemensam insats för att hålla diskussionen intressant, motiverade ställningstaganden och genom att lyfta fram verkliga goda och dåliga erfarenheter. 

IKT-Kohtaamos kommande möten (ändringar möjliga)

 • 15.5.2023 kl. 12–14
 • 15.9.2023 kl. 9–11
 • 15.12.2023 kl. 9–11
 • 15.3.2024 kl. 9–11

Ny handbok ger anvisningar för lyckade IKT-upphandlingar

Programmet för verkningsfull offentlig upphandling inledde hösten 2022 ett öppet samarbetsprojekt för främjande av välfungerande IKT-upphandlingar som håller hög kvalitet. Projektet är öppet för alla som arbetar med IKT-upphandlingar. Syftet med samarbetet var att föra samman olika parter och skapa ett nytt diskussionsklimat inom branschen. Cirka 200 experter, konsulter, forskare och företrädare för organisationer från upphandlande enheter och leverantörer deltog i arbetet.

Samarbetet resulterade i nya handboken för IKT-upphandlingar som erbjuder en modell för effektiv IKT-upphandling och ett smidigt samarbete. Den kan utnyttjas såväl av upphandlande enheter som gör offentliga upphandlingar, såsom staten, kommuner och välfärdsområden som av anbudsgivare, såsom företag.

Mer information

 • Ansvarig för samarbetsprojektet för IKT-upphandling, Eija Riikonen, finansministeriet, eija.riikonen(at)gov.fi, tel. 050 3010776
 • Ansvarig för IKT-Kohtaamo, Laura Ylitalo, Istekki Oy, laura.ylitalo(at)istekki.fi, tel. 044 576 2931
 • Ansvarig för IKT-Kohtaamo, Samuli Soini, Alfame Systems Oy, samuli.soini(at)alfame.com, tel. 0400 655 533