Utvecklingen av informations- och cybersäkerheten

JulkICT-avdelningens uppgifter inkluderar allmän utveckling och samordning av informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen samt styrning av statens informationssäkerhet. Dessa uppgifter omfattar författnings- och strategiberedning i anslutning till informationssäkerheten liksom även internationellt samarbete.

Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010) utgör väsentlig lagstiftning som gäller statens informationsförvaltning. År 2016 genomförde man i form av ett täckande förvaltningsöverskridande samarbetsprojekt en kartläggning och utvärdering av nuläget med tillämpningen av och utmaningarna med förordningen, samt en internationell jämförelse med Sverige, Storbritannien, Estland, Tyskland och Holland. Arbetet har fortsatt 2017 genom beredning av uppdaterade författningar, detaljmotiveringar och anvisningar som gäller dem. Avsikten är att arbetet slutförs under 2017 tillsammans med beredningen av informationsförvaltningslagen. 

Strategiberedningen inom informationssäkerheten har ett samband med Säkerhetsstrategin för samhället samt Strategin för cybersäkerheten i Finland. Läs mera på webbplatsen om verkställandet av strategin för cybersäkerheten i Finland (på finska).

Det internationella samarbetet och påverkandet är aktivt inom informations- och cybersäkerhetsbranschen, och fokus ligger på samarbetet med OECD och EU samt interaktionen med det internationella forskningssamfundet.

Ytterligare information:

Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010)

Mer information:

Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530121