Kartläggning av utgifter och strukturer samt av skatter

Finansministeriet publicerade en kartläggning av utgifter och strukturer och en kartläggning av skatter. 

Kartläggningarna är en fortsättning på det tjänstemannainlägg som ministeriet publicerade i december 2022. 

Syftet med kartläggningen av utgifter och strukturer är dels att skapa en uppfattning om hur offentliga medel för närvarande använd, dels att erbjuda den offentliga debatten och framför allt nästa regering en bred uppsättning metoder för att stärka de offentliga finanserna och stöd för det politiska beslutsfattandet.

Skattekartläggningen innehåller ett täckande informationspaket om skattesystemet och om olika skatter, deras intäkter och egenskaper samt om eventuella skattehöjningar till stöd för det politiska beslutsfattandet. Avgifter av skattenatur lämnas utanför utredningen.

Ytterligare information:

Mika Niemelä, avdelningschef 
finansministeriet, BO/Budjettiosasto Telefon:0295530525   E-postadress:


Terhi Järvikare, ylijohtaja / osastopäällikkö 
finansministeriet, Vero-osasto / VO Telefon:0295530113   E-postadress: