Temagrupperna främjar förverkligandet av strategins mål
– delta i utvecklingsarbetet

Med tanke på genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling har man i enlighet med strategins avsikter bildat åtta temagrupper som är öppna för alla. Temagrupperna har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin.

Det finns åtta temagrupper och varje grupp har 2–3 ansvariga:

Temagrupperna sammanträder ca 4-5 gånger om året. Vid mötena planerar och behandlar man kommande åtgärder och utbyter erfarenheter och god praxis. 

Du har möjlighet att vara med och utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret i och med att vi varmt välkomnar alla intresserade till de öppna temagrupperna. Vi är redan nu kring femhundra experter som tillsammans tar fram och sprider konkreta åtgärder för att uppnå de gemensamma målen.

Ytterligare information

Lagstiftningsråd Tarja Sinivuori-Boldt
Finansministeriet
tfn. 02955 30433
[email protected]

Ledande jurist Katariina Huikko
Kommunförbundet
tfn. 050 566 4327
[email protected]