Temagrupperna främjade förverkligandet av strategins mål

Med tanke på genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling hade i 2019-2023 man i enlighet med strategins avsikter bildat åtta temagrupper som är öppna för alla. Temagrupperna var till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin.

Det fanns åtta temagrupper och varje grupp har 2–3 ansvariga. Bekanta dig med temagruppernas mål och åtgärder:

Temagrupperna sammanträdde ca 4-5 gånger om året. Vid mötena planerades och behandlares man kommande åtgärder och utbytades erfarenheter och god praxis. 

I slutet av 2023 deltog över 600 experter i temagrupperna för att tillsammans skapa och sprida konkreta åtgärder för att uppnå de gemensamma målen.

Ytterligare information

Lagstiftningsråd Tarja Sinivuori-Boldt
Finansministeriet
tfn. +358 2955 30433
[email protected]

Ledande jurist Eeva-Riitta Högnäs
Juridiska enheten, Kommunförbundet
tfn. +358 41 506 3414
[email protected]