Fungerande upphandlingar

Temagruppen Fungerande upphandlingar har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Vi utför fungerande och högklassiga upphandlingar på ett sätt som är inkluderande och främjar en livskraftig marknad.

Ett centralt mål med upphandlingar är att de upphandlande enheterna och deras kunder ska få ändamålsenliga och fungerande tjänster av hög kvalitet. Upphandlingarna lyckas endast med hjälp av en livskraftig marknad. En förutsättning för fungerande tjänster ur slutkundens perspektiv är utveckling av olika sätt att göra kunden delaktig.

Mål

  • De upphandlande enheterna har förutsättningar för att utnyttja marknaden
  • Offentliga upphandlingar är attraktiva för olika anbudsgivare
  • Vi planerar upphandlingarna utifrån behoven och genom att inkludera och lyssna på slutanvändaren

Inledande åtgärder

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. 

Du får mer information: 
•    Martina Nisula, programchef, finansministeriet, martina.nisula(at)vm.fi 
•    Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntalitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Mer information

Den nationella strategin för offentlig upphandling 2020 med bilagor
•    Bilaga 1 Beskrivning av genomförandet
•    Bilaga 2 Strategiska effektindikatorer

Lägesbild av den offentliga upphandlingen i Finland 2020 (på finska)

Temagruppens möten

  • möte 27.8. kl. 14.00 - 15.30
  • möte 18.10. kl. 13.00 - 14.30
  • möte 10.12. kl. 14.00 - 15.30
  • möte 20.1.2022 kl. 9.00 - 10.30

Temagruppernas ansvariga

  • avdelningschef Antti Neimala, arbets- och näringsministeriet, tel. 050 395 5253, antti.neimala (at) tem.fi
  • directör Jarkko Huovinen, Kommunförbund, tel. 040 531 6655, jarkko.huovinen (at) kuntaliitto.fi