Fungerande upphandlingar

Temagruppen Fungerande upphandlingar har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Vi utför fungerande och högklassiga upphandlingar på ett sätt som är inkluderande och främjar en livskraftig marknad.

Ett centralt mål med upphandlingar är att de upphandlande enheterna och deras kunder ska få ändamålsenliga och fungerande tjänster av hög kvalitet. Upphandlingarna lyckas endast med hjälp av en livskraftig marknad. En förutsättning för fungerande tjänster ur slutkundens perspektiv är utveckling av olika sätt att göra kunden delaktig.

Mål

  • De upphandlande enheterna har förutsättningar för att utnyttja marknaden
  • Offentliga upphandlingar är attraktiva för olika anbudsgivare
  • Vi planerar upphandlingarna utifrån behoven och genom att inkludera och lyssna på slutanvändaren

Inledande åtgärder

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. I temagrupperna förs diskussionen huvudsakligen på finska.

Anmäl dig till en temagrupp här

Temagruppernas ansvariga

  • handelsråd Olli Hyvärinen, arbets- och näringsministeriet, tel. 050 396 3619, olli.hyvarinen(at) gov.fi
  • directör Jarkko Huovinen, Kommunförbund, tel. 040 531 6655, jarkko.huovinen (at) kuntaliitto.fi