Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Rättegångar om offentlig upphandling kan effektiviseras

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2021 15.38
Pressmeddelande

Professor emerita Leena Halila överlämnade i dag den 22 september sin utredning om de långa behandlingstiderna för besvär som gäller offentlig upphandling till kommunminister Sirpa Paatero. I utredningen föreslås att en del av upphandlingsbesvären skulle vara brådskande i marknadsdomstolen. Dessutom föreslås det att marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen i sin verksamhet fäster särskild uppmärksamhet vid processledningen och utvecklingen av den.

Syftet med utredningen var att utreda övergripande orsaker till besvärsprocessernas längd och att få förslag till hur besvärsprocesserna för offentlig upphandling eller behandlingstiderna för dem kan förkortas i domstolarna.

”Rättegångar i marknadsdomstolen och i högsta förvaltningsdomstolen uppfyller allmänt taget de krav på snabbhet som ställs på en rättvis rättegång. Behandlingen av upphandlingsbesvär kan dock påskyndas inom ramen för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna genom att processerna effektiviseras. Det är särskilt viktigt att trygga marknadsdomstolens resurser vid sidan av intern utveckling”, konstaterar utredare Leena Halila.  

I utredningen föreslås också att de särskilda bestämmelserna om upphandlingsbesvär ska utökas, att möjligheterna att lägga fram nya besvärsgrunder och kraven på hörande ska förtydligas samt att användningen av upphandlingsrättelse ska utökas för att korrigera uppenbara fel. Fortsatt utredning krävs bland annat i fråga om hur höjningen av rättegångsavgiften påverkar effektiviseringen av rättegången.

”Jag tackar professor Halila för en viktig utredning. Förlängningen av besvärstiderna i anslutning till offentlig upphandling är ett genuint problem både med tanke på upphandlingens verkningsfullhet och med tanke på planeringen av verksamheten i de företag som deltar i anbudsförfarandena. Nästa steg är att vi tar de lösningar som presenteras i utredningen till fortsatt granskning på ministerienivå”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Finansministeriet, justitieministeriet och arbets- och näringsministeriet går igenom förslagen i utredningen under hösten och samordnar de fortsatta stegen tillsammans. 

Utredningen är en del av finansministeriets och Kommunförbundets handlingsprogram Offentliga upphandlingar och de åtgärder i den nationella strategin för offentlig upphandling som syftar till att främja den samhälleliga genomslagningen hos medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet. Utredningen presenteras vid seminariet Offentliga upphandlingar som ordnas den 29 september.

Ytterligare information:
Lauri Finér, specialmedarbetare, finansministeriet, tfn 02955 30283, lauri.finer(at)gov.fi 
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at) gov.fi
Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi