Ekonomisk hållbarhet 

Temagruppen Ekonomisk hållbarhet var till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjade den strategiska avsikten: Genom upphandlingarna främjar vi den offentliga ekonomins hållbarhet med samhällsansvar. 

Ekonomiskt hållbara upphandlingar stöder balansen i de offentliga finanserna och kostnadseffektiv verksamhet i den upphandlande enheten. På den ekonomiska hållbarheten inverkar till exempel bekämpning av grå ekonomi och karteller samt tryggande av skatteansvar och försörjningstrygghet. Kostnadseffektiviteten kan främjas genom att utveckla nya upphandlingssätt, utnyttja gemensamma upphandlingar och effektbaserade upphandlingar samt utveckla den livscykelekonomiska bedömningen och graden av digitalisering och automatisering av upphandlingarna.

Mål

  • Med upphandlingarna bekämpar vi grå ekonomi och främjar skatteansvar
  • Upphandlingarna är planmässiga och kostnadseffektiva
  • Vi minskar upphandlingsoch processkostnaderna för offentliga upphandlingar

Inledande åtgärder

Temagruppernas ansvariga

  • specialsakkunnig Eija Riikonen, finansministeriet, tel. 050 301 0776, eija.riikonen(at)gov.fi
  • specialsakkunnig Olli Jylhä, Finlands Kommunförbund, tel. 050 568 8247, olli.jylha (at) kuntaliitto.fi