Ekonomisk hållbarhet 

Temagruppen Ekonomisk hållbarhet har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Genom upphandlingarna främjar vi den offentliga ekonomins hållbarhet med samhällsansvar. 

Ekonomiskt hållbara upphandlingar stöder balansen i de offentliga finanserna och kostnadseffektiv verksamhet i den upphandlande enheten. På den ekonomiska hållbarheten inverkar till exempel bekämpning av grå ekonomi och karteller samt tryggande av skatteansvar och försörjningstrygghet. Kostnadseffektiviteten kan främjas genom att utveckla nya upphandlingssätt, utnyttja gemensamma upphandlingar och effektbaserade upphandlingar samt utveckla den livscykelekonomiska bedömningen och graden av digitalisering och automatisering av upphandlingarna.

Mål

  • Med upphandlingarna bekämpar vi grå ekonomi och främjar skatteansvar
  • Upphandlingarna är planmässiga och kostnadseffektiva
  • Vi minskar upphandlingsoch processkostnaderna för offentliga upphandlingar

Inledande åtgärder

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. 

Du får mer information: 
•    Martina Nisula, programchef, finansministeriet, martina.nisula(at)vm.fi 
•    Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntalitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Mer information

Den nationella strategin för offentlig upphandling 2020 med bilagor
•    Bilaga 1 Beskrivning av genomförandet
•    Bilaga 2 Strategiska effektindikatorer

Lägesbild av den offentliga upphandlingen i Finland 2020 (på finska)

Temagruppens möten

  • möte 17.9.2021 kl. 12.00-14.00

Temagruppernas ansvariga

  • specialsakkunnig Antti Rissanen, finansministeriet, tel. 050 512 9197, antti.rissanen (at) vm.fi
  • N.N