2020 års understöd för främjande av digitaliseringen i kommunerna

I statsbudgeten för 2020 finns det ett anslag på 40 miljoner euro för kommunernas incitamentssystem för digitalisering. Finansministeriet informerar om noggrannare ansökningstider och ansökningsobjekt senare under våren 2020.