Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet beviljade 2020 års understöd för kommunernas digitaliseringsprojekt

Finansministeriet
11.12.2020 9.43
Pressmeddelande

Finansministeriet har beviljat sammanlagt 9,69 miljoner euro i statsunderstöd till 29 olika digitaliseringsprojekt som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser.

Sammanlagt 61 ansökningar lämnades in inom ansökningstiden. Understöd beviljades endast för projekt som genomförs i samarbete av flera kommuner eller samkommuner. Projekten ska genomföras före utgången av oktober 2022. 

I år kunde man ansöka om stöd för digitalisering av kommunens beslutsfattande och de processer som stöder beslutsfattandet, digitalisering av förvaltningen och kommunaldemokratin samt för utveckling av praxis för distansarbete och digitala tjänster. Genom att rikta understödet till dessa teman ville man stödja kommunerna att på bästa möjliga sätt utnyttja det digitala språnget som coronaläget gett upphov till. 

I och med projekten får kommuninvånarna och tjänsteanvändarna nya digitala möjligheter att delta och påverka. Tjänsterna har understött framför allt utvecklingen av kultur- och fritidstjänsterna. 

Syftet med kommunernas och samkommunernas digitaliseringsprojekt är att stödja digitalisering, förnyande av verksamhetssätt, kundorientering och kostnadsbesparingar i kommunerna. 

Reproducerbarhet och fördelning är bärande tankar när det gäller inriktning av finansieringen: sökanden ska utreda om motsvarande arbete redan tidigare utförts i andra kommuner och överväga att utnyttja detta arbete som grund för projektet. Slutresultatet och processen ska gå att kopiera eller utnyttja på andra sätt i andra kommuner. Dessutom ska man under projektets gång förbinda sig till samarbete med andra motsvarande projekt.

Ytterligare information:
Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)vm.fi
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Understödda projekt

 1. Alavo stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 68 000 euro för projektet Kunta kuuluu kaikille (kommunen hör till alla).
 2. Hausjärvi kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 134 400 euro för projektet för att utveckla e-tjänsterna och ärendehanteringen i Hausjärvi och Loppi.
 3. Helsingfors stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 850 000 euro för projektet Lämpiö.
 4. Ii kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 524 300 euro för projektet Open Agenda.
 5. Jämsä stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 335 800 euro För projketet Kuntien digitalisaatio – Älykkäiden lomakkeiden käyttöönotto Jämsässä ja Multialla (införande av smarta blanketter i Jämsä och Multia).
 6. Träskända stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 306 000 euro för projektet Koko kunnan digitaalinen palaute- ja osallistamispalvelu (digital respons- och delaktighetsservice för kommuninvånarna),
 7. Kajana stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 479 400 euro projektet Digikokous 3.0 (digitala möten 3.0),
 8. Kankaanpää stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan, högst 127 500 euro för utveckling av digitala fritidstjänster i Norra Satakunta och Södra Österbotten,
 9. Högfors stad och andra kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 677 400 euro för projektet Digital framtid i kommuner av olika storlek,
 10. Kauhajoki stad och andra kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 135 100 euro för projektet Älykkään digitalisaation kasvupolku (En tillväxtväg för smart digitalisering),
 11. Karleby stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 445 500 euro för projektet Helmi,
 12. Kuopio stad och andra kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 280 500 euro för projektet OmaKunta verkkoasiointi ja sähköisen asioinnin konseptointi (webbtjänsten den egna kommunen och koncept för e-tjänster),
 13. Kärkölä kommun och andra kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 160 000 euro för ett träningsprogram för digitalisering av kommunernas beslutsfattande, möten och informationssökning,
 14. Lahtis stad och andra kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 200 000 euro för automatisering av elektroniska beslutsberedningsrutiner,
 15. Limingo kommun och andra kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 158 100 euro för utveckling av en ny digital plattform för delaktighet i Limingo och Utajärvi,
 16. Nådendal stad och andra kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 73 100 euro för projektet PaiNaa etätyössä – jokilaaksosta saaristoon (distansarbete från ådalen till skärgården),
 17. Nivala stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 391 000 euro för projektet Kunta-Akkuna,
 18. Nykarbely stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 146 100 euro för projektet E-tjänstehandel och vandel på 2020-talet,
 19. Uleåborgs stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 616 400 euro för projektet DigiCult – kulttuurikokemukset ja luontokohteet tututuksi datan avulla (DigiCult – bekanta dig med kulturupplevelser och naturobjekt med hjälp av data),
 20. Pielavesi kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 119 000 euro för projektet Kuntien yhteistyönä kohti sähköistä kokousta (elektroniska möten med hjälp av kommunalt samarbete),
 21. Borgå stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 42 000 euro för projektet Yhteistyöstä tehoa – Verkkomaksamisen käyttöönotto 12 kunnan yhteisvoimin (Effekt genom samarbete – Gemensamt införande av nätbetalning i 12 kommuner),
 22. Posio kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 85 000 euro för projektet för främjande av digitaliseringen i kommunerna Posio och Ranua,
 23. Riihimäki stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 1 090 100 euro för projektet Avoin kunta: toiminnan strateginen uudistaminen asukas keskiössä (En öppen kommun: strategisk reform av verksamheten med invånarna i fokus),
 24. Rovaniemi stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 51 000 euro för projektet Kehitä kirjastoa – Pohjois-Suomen kirjastojen virtuaalinen osallistamisalusta asiakkaille (Utveckla biblioteket – Norra Finlands biblioteks virtuella delaktighetsplattform för kunder),
 25. Salla kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 170 000 euro för pilotprojektet SirPa 2.0 – kunta-resurssien sähköinen varaus ja maksaminen (SirPa 2.0 – Elektronisk reservering av kommunresurser och betalning),
 26. Tammerfors stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 890 000 euro för utveckling av elektronisk kundservice, 
 27. Tammerfors stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 164 000 euro för projektet Kaupunki-seudun digitaalinen kansalaispaneeli  (Stadsregionens digitala medborgarpanel),
 28. Vanda stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 552 500 euro för projektet Monipaikkainen digitukipalvelu kuntalaisille (Multilokal tjänst för digitalt stöd),
 29. Vanda stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas höst 442 400 euro
Förvaltningspolitiken Kommunärenden