Bilskatten

Bilskatt är en skatt av engångskaraktär som ska betalas när ett fordon registreras i det finländska fordonsregistret för första gången. Fordon som omfattas är person- och paketbilar, motorcyklar samt vissa tre- och fyrhjulingar som registreras eller tas i bruk i Finland. Bilskatten på en ny bil betalas till Skatteförvaltningen och efter första registrering svarar Trafiksäkerhetsverket Trafi för uppbörden av bilskatt.

Skattskyldig är den registrerade fordonsägaren. Bilaffären sköter bilskatten för ägarens räkning när fordonet skaffas genom bilhandeln. Numera betalar man i regel ingen moms på bilskatten.

Bilskatt baserad på priset och koldioxidutsläppen

Bilskatten är baserad på fordonets allmänna detaljhandelspris och fordonets koldioxidutsläpp. Bilskatten för en personbil beror på bilens koldioxidutsläpp (g/km) eller totalmassa och drivkraft ifall utsläppsuppgifter saknas. Skatten är 5–50 procent av bilens allmänna detaljhandelspris (inkl. alla skatter) på den finländska marknaden. År 2015 var bilskatten för nya personbilar i snitt 6 900 euro och bilskatten för begagnade personbilar 5 100 euro. Bilskatten på paketbilar avsedda för varutransport har sänkts. Skatten på motorcyklar har graderats enligt motorns slagvolym.

År 2017 inbringade bilskatten ca 977 miljoner euro. Bilskatten är konjunkturkänslig och skatteintäkterna beror på antalet beskattningsbara fordon och framför allt på de nya bilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp. Hos nya bilar har koldioxidutsläppen minskat stadigt sedan 2008 då skatten blev utsläppsberoende, och minskningen antas fortsätta.

Till bilskattesystemet hör betydande subventioner. För t.ex. invalider, räddningsbilar och ambulanser, invalidtaxi och husbilar finns det flera återbäringar och befrielser i fråga om bilskatten.

Skattestödet för fordon som införs som flyttgods upphör i vid ingången av 2018 då övergångsperioden löper ut.

Bilskattelag (1482/1994)

Mera information om bilskatten

Trafi

 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.