Hoppa till innehåll

Offentliga förvaltningens ICT

Finansministeriet styr informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, utvecklandet av strukturerna samt de gemensamma tjänsterna och tjänsteproduktionen. Ministeriet styr även de allmänna grunderna för informationssäkerheten, bereder informationspolitiken och förvaltningspolitiken samt utvecklar den digitala förvaltningen. Varje ministerium styr utvecklandet av informationsförvaltningen och informationsförvaltningsprojekten inom det egna verksamhetsområdet.

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning fungerar som skapare och stark föregångare när det gäller digitaliseringens förutsättningar inom den offentliga förvaltningen. Förutsättningar skapas genom att styra den offentliga förvaltningens tjänster i första hand i riktning mot digitala, främja interoperabiliteten inom förvaltningen och göra det möjligt för myndigheterna att bedriva säker verksamhet.

Se även

Informationshanteringslagen

Informationshanteringslagen

Nya lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen träder i kraft vid ingången av 2020. Lagen sammanställer och förenhetligar regleringen av bland annat offentlighetslagen, arkivlagen, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet samt informationsförvaltningslagen. Reformen hjälper att säkerställa att information utnyttjas vid offentlig service på ett enhetligt, högklassigt och informationssäkert sätt.

Informationshanteringslagen

Programmet för främjande av digitalisering

Programmet för främjande av digitalisering

Målet med programmet för främjande av digitalisering är att höja teknik- och digitaliseringsberedskapen hos den offentliga sektorn samt att utveckla samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn. De offentliga tjänsterna ska stå till medborgarnas och företagens förfogande digitalt före 2023.

Programmet för främjande av digitalisering

Nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI

Nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI

Målet med nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI är att skapa en människoorienterad verksamhetsmodell där artificiella intelligens hjälper allmänheten och företag att dra nytta av tjänster i rätt tid och på ett etiskt hållbart sätt.

AuroraAI

Kontaktinformation

Digitalisaatio

Marjukka Ala-Harja, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530489 

Päivi Anttila, Assistent

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariainkatu 9, 00170 Helsinki
+358295530431 

Waltteri Heino, högskolepraktikant

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530465 

Sanna Juutinen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530506 

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530145 

Vesa Lipponen, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530753 

Juha Mitrunen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530356 

Kimmo Mäkinen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530930 

Maria Nikkilä, tietohallintoneuvos

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530514 

Tommi Oikarinen, tietohallintoneuvos

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530146 

Markus Rahkola, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530139 

Niko Ruostetsaari, Samordnare

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Eteläesplanadi 16, 00130 Helsinki
+358295530309 

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530208 

Tanja Stormbom, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530136 

Jenni Taskinen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki

Katja Väänänen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530245 

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT

Tomi Hytönen, budgetråd

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT

Mariankatu 9, 00160 HELSINKI
+358295530279 

Anna-Maija Karjalainen, ICT-johtaja, ylijohtaja

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530165 

Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Timo Hattinen, controller

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530157 

Kari Heiska, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530205 

Heli Henelius, avdelningssekreterare

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530648 

Aku Hilve, tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530088 

Kirsi Janhunen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530428 

Tommi Kangasaho, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295160351 

Pauli Kartano, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki

Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530121 

Katariina Niemelä, ledningens assistent

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530186 

Timo Nuutinen, tietohallintoneuvos

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530342 

Jaakko Poikonen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530057 

Minna Rauhansalo, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530569 

Timo Saastamoinen, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530446 

Lotta Sjöblom, planerare

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki

Wilma Såg, Assistent

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530028 

Mika Tuikkanen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530036 

Tietopolitiikka

Riitta Autere, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530436 

Maarit Huotari, lagstiftningsråd

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki

Heidi Innanen, planerare

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530315 

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530023 

Juhani ( VM ) Korhonen, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530234 

Pirre Laaksonen, Samordnare

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki
+358295530243 

Eeva Lantto, lagstiftningsråd

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530515 

Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530219 

Jaana (VM) Nevalainen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530204 

Juuso Ouli, sakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530588 

Marja Penttilä, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530277 

Suvi Remes, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530039 

Olli-Pekka Rissanen, Ledande sakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530364 

Anna-Mari Rusanen, specialsakkunnig

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530360 

Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
+358295530096 

Heidi Torro, planerare

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
+358295530453