Offentliga förvaltningens ICT

Finansministeriet styr informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, utvecklandet av strukturerna samt de gemensamma tjänsterna och tjänsteproduktionen. Ministeriet styr även de allmänna grunderna för informationssäkerheten, bereder informationspolitiken och förvaltningspolitiken samt utvecklar den digitala förvaltningen. Varje ministerium styr utvecklandet av informationsförvaltningen och informationsförvaltningsprojekten inom det egna verksamhetsområdet.

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning fungerar som skapare och stark föregångare när det gäller digitaliseringens förutsättningar inom den offentliga förvaltningen. Förutsättningar skapas genom att styra den offentliga förvaltningens tjänster i första hand i riktning mot digitala, främja interoperabiliteten inom förvaltningen och göra det möjligt för myndigheterna att bedriva säker verksamhet.

 • Digitalisering »

  Med digitala och elektroniska tjänster ökas medborgarnas, företagens och sammanslutningarnas möjlighet att använda offentliga tjänster oberoende av tid och plats.

 • Informationshantering och informationspolitik »

  Arbetssätten och lagstiftningen i fråga om informationshanteringen och den digitala förvaltningen möjliggör ett effektivt utnyttjande av information i de offentliga tjänsterna.

 • Styrningen av tjänster och säkerhet »

  Myndigheterna styrs att sörja för tillförlitligheten, tillgängligheten och integriteten när det gäller information och digitala tjänster.

 • EU och det internationella IKT-samarbetet »

  Elektroniska offentliga tjänster och elektronisk förvaltning har redan utvecklats i flera länder, och elektronisk förvaltning har följaktligen uppmärksammats av olika internationella organisationer under de senaste årtiondena.

 • Digitaliseringsbyrån »

  Digitaliseringsbyrån agerar kontaktpunkt för ärenden som gäller verksamhetsområdet för data-, digitaliserings- och informationspolitik.

 • Informationshanteringsnämnden »

  Informationshanteringsnämnden ska främja genomförandet av förfaringssätt för informationshantering och datasäkerhet om vilka det föreskrivs i informationshanteringslagen samt fullföljandet av kraven i lagen.

Se även

Informationshanteringslagen

Nya lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen trädde i kraft vid ingången av 2020. Lagen sammanställer och förenhetligar regleringen av bland annat offentlighetslagen, arkivlagen, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet samt informationsförvaltningslagen. Reformen hjälper att säkerställa att information utnyttjas vid offentlig service på ett enhetligt, högklassigt och informationssäkert sätt.

Informationshanteringslagen

Nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI

Målet med nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI är att skapa en människoorienterad verksamhetsmodell där artificiella intelligens hjälper allmänheten och företag att dra nytta av tjänster i rätt tid och på ett etiskt hållbart sätt.

AuroraAI