Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Övriga ämbetsverk inom förvaltningsområdet är regionförvaltningsverken, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statens ekonomiska forskningscentral, Statskontoret, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Statistikcentralen samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk. HAUS och Hansel är statliga aktiebolag.

Statens pensionsfond samt Kommunernas pensionsförsäkring och kommunernas garanticentral hör också till FM:s förvaltningsområde.

Ministeriet utgår vid styrningen av förvaltningsområdet från en välbalanserad granskning av resultatgivande verksamhet och de faktorer som skapar nödvändiga förutsättningar. Förutom effektivitet och servicens kvalitet ser man bl.a. till att processen och strukturerna fungerar, att resurserna utnyttjas på ett ekonomiskt och produktivt sätt samt att personalens kompetens är tillräcklig.