Välfärdsområdenas finansieringskalkyler  

År 2023

Uppdaterad finansieringskalkyl för 2023 och uppskattning av engångsersättningen

Kalkyler enligt besluten om utbetalning 2023

Kontakt

Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 570, jenni.jaakkola(a)gov.fi
Jussi Lindgren, ledande specialsakkunnig, tfn 02955 30293, jussi.lindgren(at)gov.fi
Roosa Valkama, finansexpert, tfn 02955 30560, roosa.valkama(at)gov.fi