Välfärdsområdenas finansieringskalkyler  

Finansieringskalkyler för 2024

Finansieringskalkyl för engångsersättningen 2023

Kalkyler enligt besluten om utbetalning 2023

Kalkyl över övergångsutjämningen för välfärdsområdena under övergångsperioden 2023–2029

Kalkyl över utgiftstrycket

Kontakt

Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 570, jenni.jaakkola(a)gov.fi
Roosa Valkama, finansexpert, tfn 02955 30560, roosa.valkama(at)gov.fi