FI SV EN

Utgångspunkter för den ekonomiska politiken

Finansministeriet bereder och genomför regeringens ekonomiska politik. Den ekonomiska politikens mål är att främja hållbar, sysselsättningsökande ekonomisk tillväxt och minska statens skuldsättning. Syftet är att lägga en stabil grund för kommande generationer i fråga om ekonomi och välfärd.