Innovationer 

Temagruppen Innovationer har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Vi löser utmaningar med innovationer och utför upphandlingar med ett positivt förhållningssätt till försök och utveckling. 

Vid förverkligandet av organisationers mål har en försöks- och utvecklingsvänlig organisationskultur en viktig roll. Med hjälp av innovationer kan man finna lösningar på utmaningar som gäller till exempel förbättring av upphandlingarnas kvalitet och verkningsfullhet, förbättring av produktiviteten, minskning av klimatavtrycket och främjande av cirkulär ekonomi samt uppnående av sysselsättningsmålen. Upphandling av innovationer stöder hållbara offentliga finanser. Innovativa upphandlingar ger företagen referenser och möjliggör därigenom tillväxt och export.

Mål

  • Vår offentliga sektor är utvecklingsvänlig och agerar modigt samt utnyttjar innovationer för att lösa utmaningar
  • Vi skapar förutsättningar för samarbete och växelverkan mellan den offentliga sektorn och företagen och främjar uppkomsten av en innovationsvänlig marknad
  • Vi ökar andelen innovativa upphandlingar till 10 procent av alla upphandlingar och får effekter till stånd

Inledande åtgärder

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. 

Du får mer information: 
•    Martina Nisula, programchef, finansministeriet, martina.nisula(at)vm.fi 
•    Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntalitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Mer information

Den nationella strategin för offentlig upphandling 2020 med bilagor
•    Bilaga 1 Beskrivning av genomförandet
•    Bilaga 2 Strategiska effektindikatorer

Lägesbild av den offentliga upphandlingen i Finland 2020 (på finska)

Temagruppens möten

  • möte tillsammans med Ekologisk hållbarhet -temagruppen 14.9 kl. 13.00-15.00

Temagruppernas ansvariga

  • specialsakkunnig Jaana Räsänen, arbets- och näringsministeriet, tel. 050 596 2228, jaana.rasanen (at) tem.fi
  • innovationsdirektör Arto Holopainen, Kuopio stad, tel. 045 139 3996, arto.holopainen (at) kuopio.fi
  • projektchef Jouko Miettinen, Kuopio stad, jouko.miettinen (at) kuopio.fi