Innovationer 

Temagruppen Innovationer var till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjade den strategiska avsikten: Vi löser utmaningar med innovationer och utför upphandlingar med ett positivt förhållningssätt till försök och utveckling. 

Vid förverkligandet av organisationers mål har en försöks- och utvecklingsvänlig organisationskultur en viktig roll. Med hjälp av innovationer kan man finna lösningar på utmaningar som gäller till exempel förbättring av upphandlingarnas kvalitet och verkningsfullhet, förbättring av produktiviteten, minskning av klimatavtrycket och främjande av cirkulär ekonomi samt uppnående av sysselsättningsmålen. Upphandling av innovationer stöder hållbara offentliga finanser. Innovativa upphandlingar ger företagen referenser och möjliggör därigenom tillväxt och export.

Mål

  • Vår offentliga sektor är utvecklingsvänlig och agerar modigt samt utnyttjar innovationer för att lösa utmaningar
  • Vi skapar förutsättningar för samarbete och växelverkan mellan den offentliga sektorn och företagen och främjar uppkomsten av en innovationsvänlig marknad
  • Vi ökar andelen innovativa upphandlingar till 10 procent av alla upphandlingar och får effekter till stånd

Inledande åtgärder

Temagruppernas ansvariga

  • specialsakkunnig Jaana Räsänen, arbets- och näringsministeriet, tel. 050 596 2228, jaana.rasanen (at) gov.fi
  • innovationchef Arto Holopainen, Kuopio stad, tel. 045 139 3996, arto.holopainen (at) kuopio.fi