Digitala euron

En kund betalar med sin telefon.

EU utreder möjligheterna att införa en digital euro. Den digitala euron är en ny form av centralbanksvaluta. Eurosedlarna och mynten förblir i bruk men den digitala euron kompletterar utbudet av betalningsinstrument vid sidan av dem. 

Den digitala euron är en centralbanksvaluta som erbjuds medborgare och företag. Den ska emitteras av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i euroområdet, såsom Finlands Bank. Det finns redan digitala centralbanksvalutor på centralbankskonton, men de kan för närvarande användas främst av banker.

Den digitala euron skiljer sig nödvändigtvis inte från de nuvarande betalningssätten ur vanliga människors synvinkel. Betalningarna sköts eventuellt med hjälp av en plånboksapp eller en mobilbank som tillhandahålls av distributörer av den digitala euron, t.ex. banker och betalningsinstitut. Den digitala euron kan erbjuda ett europeiskt betalningsalternativ: det skulle fungera inom hela euroområdet och vara oberoende till exempel av de nuvarande privata betalkorten utanför EU.

Det är inte fråga om en ny valuta utan en digital version av euron. Den digitala euron har inte något samband med virtuella valutor även om man eventuellt också kunde utnyttja ny teknik, såsom decentraliserad kontobokföring (DLT), i det tekniska genomförandet.

ECB utreder, kommissionen bereder lagstiftning

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade i oktober 2020 en utredning om alternativen för emissionen av den digitala euron. Därefter diskuterades frågan både av eurogruppen och av rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Eurotoppmötet konstaterade i mars 2021 att utredningsarbetet bör fortsätta.

ECB beslutade i juli 2021 att projektet ska gå vidare till forskningsskedet, där man utarbetar en modell på hög nivå för den digitala euron. ECB utreder de centrala egenskaperna och tekniska lösningarna för den digitala euron. 

Europeiska kommissionen har för avsikt att i början av 2023 lägga fram ett förslag om lagstiftning som hänför sig till genomförandet av den digitala euron. Kommissionen ordnade våren 2022 ett offentligt samråd om temat. ECB fattar det slutliga beslutet om en eventuell emission av den digitala euron. Eurogruppens finansministrar diskuterar regelbundet teman kring den digitala euron under beredningsskedet. 

Finland framhåller vikten av att erbjuda fördelar

Finland förhåller sig positivt till Europeiska centralbankens utredningsarbete. Projektet bör eftersträva bästa möjliga sätt för det tekniska genomförandet för att den digitala euron ska erbjuda distributörer, försäljare och konsumenter tydliga fördelar.

Finland förhåller sig positivt till att erbjuda konsumenterna en digital euro via distributörer. Den digitala euron bör kunna integreras med andra system, såsom system för detaljbetalningar, betalningskanaler och inlåningskonton. Enligt Finland får den digitala euron inte bli åtskild från andra offentliga e-tjänster.

Den digitala eurons tillgänglighet och användbarhet måste säkerställas så att så många invånare i euroområdet som möjligt ska kunna använda det nya betalningssättet. De offentliga betalningssätten måste vara öppna för dem som har svårigheter med att få tillgång till flera av de nuvarande betalningssätten. 

Det är enligt Finland viktigt att man ska kunna betala med den digitala euron också utan Internet. Möjligheten till så kallad offline-användning skulle öka möjligheterna till digitalt betalande i fler situationer än tidigare och stärka samhällets resiliens.

Den digitala euron bör enligt Finland vara ett mycket tillförlitligt betalningsmedel. Finland betonar integritetsskyddet, men samtidigt måste dataskyddet balanseras i hänseende till brottsbekämpningen.

Läs mer:

Statsrådets kompletterande E-skrivelse om den digitala euron (14 maj 2022)

Finlands Banks webbplats

Europeiska centralbankens webbplats

Europeiska centralbankens första lägesrapport (ECB:s webbplats)

Europeiska centralbankens andra lägesrapport (ECB:s webbplats)

Eurogruppens uttalande om den digitala euron (16.1.2023)

Kontakt

Finanssekreterare
Atte Jantunen
Tfn  02955 30508
atte.jantunen(at)gov.fi