Beskattningen av läskedrycker

Lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010) gäller drycker som är alkoholfria eller innehåller bara lite alkohol, t.ex. saft, läskedrycker, mineralvatten och kaffedrycker.

Läskedrycksskatteintäkterna uppgick år 2022 till 220 miljoner euro.

Beskattade produkter definieras i lag med tulltariffnummer. Punktskatten på läskedrycker är en nationell skatt.

Skattenivåerna

Punktskatten på sockerfria produkter är hälften så stor som på drycker som innehåller socker. För läskedrycker som innehåller över 0,5 procent socker är punktskatten 32 cent/liter färdig dryck. För övriga läskedrycker är punktskatten 13 cent/liter.

För drycker som späds ut uppbärs skatten enligt den utspädda mängden dryck i liter. När det gäller pulverdrycker är skatten 204 cent/kg för pulver som innehåller socker och 113 cent/kg för sockerfria pulver.

Lagen om punktskatt på läskedrycker ändrades våren 2023, men ändringarna har ännu inte trätt i kraft. Bestämmelser om ikraftträdandet av ändringarna utfärdas senare genom förordning av statsrådet efter det att Europeiska kommissionen har godkänt dem. Fram till dess tillämpas den gällande lagen.

Finansministeriets pressmeddelande om punktskatten på läskedrycker reformeras

Punktskatt togs ut även på sötsaker och glass ända tills utgången av 2016. Sockerskattearbetsgruppen (1.1.2011–31.1.2013) utredde funktionen hos punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker och förutsättningarna för en sockerskatt som baserar sig på sockerhalten i produkterna.

Sockerskattearbetsgruppens slutrapport (på finska)

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetspublikation: Bidragande faktorer och styrinstrument i fråga om matmiljön (på finska) 

Rapport från löntagarnas forskningsinstitut: Sötsaksskattens inverkan på priserna och konsumtionen av sötsaker (på finska)

Mer information finns i Skatteförvaltningens anvisning om punktskatt på läskedrycker

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.