Beskattningen av läskedrycker

Lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010) gäller drycker som är alkoholfria eller innehåller bara lite alkohol, t.ex. saft, läskedrycker, mineralvatten och kaffedrycker.

Läskedrycksskatteintäkterna uppgick år 2019 till  180 miljoner euro.

Beskattade produkter definieras i lag med tulltariffnummer. Punktskatten på läskedrycker är en nationell skatt.

Skattenivåerna

Punktskatten på sockerfria produkter är hälften så stor som på drycker som innehåller socker. För läskedrycker som innehåller över 0,5 procent socker är punktskatten 32 cent/liter färdig dryck. För övriga läskedrycker är punktskatten 13 cent/liter.

För drycker som späds ut uppbärs skatten enligt den utspädda mängden dryck i liter. När det gäller pulverdrycker är skatten 204 cent/kg för pulver som innehåller socker och 113 cent/kg för sockerfria pulver.

Punktskatt togs ut även på sötsaker och glass ända tills utgången av 2016. Sockerskattearbetsgruppen (1.1.2011-31.1.2013) utredde funktionen hos punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker och förutsättningarna för en sockerskatt som baserar sig på sockerhalten i produkterna.

Sockerskattearbetsgruppens slutrapport (på finska)

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetspublikation: Bidragande faktorer och styrinstrument i fråga om matmiljön (på finska) 

Rapport från löntagarnas forskningsinstitut: Sötsaksskattens inverkan på priserna och konsumtionen av sötsaker (på finska)

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.