Programmet Offentliga lokaler i Finland

Programmet Offentliga lokaler i Finland producerar tillsammans med staten, kommunerna och välfärdsområdena ett kunskapsunderlag om den offentliga sektorns fastigheter och deras skick till stöd för beslutsfattandet. Den lägesinformation som lokalprogrammet erbjuder hjälper den offentliga förvaltningen att anpassa sig till de föränderliga lokalbehoven. 

Målet för programmet är att stöda hållbarheten i de offentliga finanserna i samband med statens produktivitetsprogram och att hitta lösningar på frågor som gäller statens, välfärdsområdenas och kommunernas lokaler. Ett centralt mål är att planera möjligheter för gemensam användning av lokaler, att effektivisera användningen av lokalerna samt att främja miljö- och koldioxidneutralitet inom den offentliga sektorn.

Kommunerna, välfärdsområdena och staten har betydande fastighetsinnehav. Kommunernas fastighetsegendom uppgår uppskattningsvis till 34 miljarder, välfärdsområdenas till 7–10 miljarder och statens till 5 miljarder. Den offentliga förvaltningens uppskattade årliga lokalkostnader uppgår sammanlagt till cirka 10 miljarder euro. 

Programmet framskrider stegvis

I det första skedet av programmet utarbetar man en gemensam lägesbild varefter man sammanställer ett gemensamt åtgärdsprogram. Finansministeriet, som samordnar beredningsskedet, bjuder in aktörer inom den offentliga sektorn att delta i programarbetet och ber att man lyfter fram sådana utmaningar och behov i anslutning till användningen av lokaler som kan besvaras tillsammans. 

Pauliina Pekonen, finansråd 
finansministeriet, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö Telefon:0295530081   E-postadress:


Salla Rausmaa, specialsakkunnig 
finansministeriet, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö Telefon:0295530585   E-postadress:


Teemu Eriksson, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Telefon:0295530177   E-postadress:


Teija Mikkola, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Hyvinvointialueiden ohjausosasto / HVA Telefon:0295530190   E-postadress: