FI SV EN

Ministeriet som arbetsplats

Vid FM arbetar cirka 360 personer. Medelåldern är 47 år och 3/4 av personalen har avlagt högre högskoleexamen.

Kompetent och välmående personal är vår viktigaste resurs. Med hjälp av enhetlig introduktionspraxis säkerställer vi att alla nyanställda kommer in i arbetsgemenskapen, arbetsuppgifterna och organisationen.

Vi satsar fortlöpande på kompetensutveckling med utgångspunkt från ministeriets och personalens utvecklingsbehov. Förutom grundläggande kompetens ger vi också möjligheter att utveckla yrkeskompetensen genom lärande i arbetet och utbildning. Vi uppmuntrar personalen till rörlighet i Finland och utomlands.

Vi stöder personalens välbefinnande och arbetsgemenskapens funktion genom olika utvecklingsprojekt och praxis som främjar arbetshälsan. Vi stöder sammanjämkning av arbete och privatliv.

Vårt avlöningssystem är baserat på uppgifternas kravnivå och den personliga prestationen. Avlöningssystemets mål är att stödja effektiv verksamhet i ministeriet och verksamhetsenheterna, förbättra ministeriets konkurrenskraft som arbetsgivare, motivera personalen till ännu bättre arbetsprestationer samt utveckla och förbättra chefsarbetet och ledarskapet.

Lediga arbetsplatser:

Lediga arbetsplatser i Finansministeriet

Valtiolle.fi-tjänsten