Uppdrag och målsättningar

Vårt uppdrag är att stabilisera den offentliga ekonomin, trygga en hållbar ekonomisk tillväxt samt säkerställa de offentliga tjänsternas och förvaltningens genomslagskraft och effektivitet.

Vår vision är: FM tryggar framtiden.

  • Vi möjliggör omständigheter för ökad tillväxt och sysselsättning
  • Vi skapar strukturer och handlingssätt för en kundvänlig och effektiv offentlig service
  • Vi säkrar hållbara offentliga finanser
  • Vi påverkar internationellt och bygger ett framgångsrikt Europa

FM:s värden är förtroende, öppenhet och resultatinriktning.

Finansministeriets strategi.