FI SV EN

Statens tjänsteutmärkelsetecken

Statens tjänsteutmärkelsetecken gives som erkänsla för långvarig tjänstgöring i statens tjänst. Tjänsteutmärkelsetecknet förlänas av republikens president. Om tjänsteutmärkelsetecken föreskrivs i förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken (166/1961). Utmärkelsetecknet åtföljs av ett diplom, i vilket antecknas mottagarens tjänsteställning, fullständiga namn samt födelsetid och födelseort. 

Förutsättning för erhållande av tjänsteutmärkelsetecken är att personen har tjänat staten minst 30 år. Då denna tid på 30 år beräknas beaktas endast sådan tjänstgöring som kan anses vara huvudsyssla. Tjänstgöringen behöver dock inte ha varit fortlöpande.


Ansökan om tjänsteutmärkelsetecken  


Statens tjänsteutmärkelsetecken förlänas på ansökan. Ämbetsverket eller inrättningen ska före den 1 oktober sända ansökningshandlingarna och utlåtanden, undertecknade av sökandena, jämte sina eventuella framställningar om förlänande av tjänsteutmärkelsetecken till kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken. Detta innebär att ansökningarna ska ha mottagits av finansministeriet senast den 30 september för att de ska beaktas. Kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken granskar ansökningarna och överlämnar dem jämte eget utlåtande före den 25 november till finansministeriet för att föredragas för republikens president. 

Anvisning: Ansökan om tjänsteutmärkelsetecken, 31.3.2021

Den 3 december 2021 beviljade republikens president 2 091 tjänstemän statens tjänsteutmärkelsetecken.  Mer information: Marianne Savinen, [email protected]
 

Kontaktuppgifter

Leveransadress:
Kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken
Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen
Finansministeriet
PB 28
00023 Statsrådet

Assistent
Marianne Savinen
tfn 02955 30285
[email protected]

Sekreterare för kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken
Marika Paavilainen
Regerinsråd
tfn 02955 30302
[email protected]