Statens tjänsteutmärkelsetecken

Statens tjänsteutmärkelsetecken gives som erkänsla för långvarig tjänstgöring i statens tjänst. Tjänsteutmärkelsetecknet förlänas av republikens president. Om tjänsteutmärkelsetecken föreskrivs i förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken (166/1961). Utmärkelsetecknet åtföljs av ett diplom, i vilket antecknas mottagarens tjänsteställning, fullständiga namn samt födelsetid och födelseort. 

Förutsättning för erhållande av tjänsteutmärkelsetecken är att personen har tjänat staten minst 30 år. Från statliga anställningar kan högst fem (5) år inräknas i tjänstgöringsåren. När tjänstgöringstiden beräknas beaktas både statens tjänstgöring på deltid och tjänstgöring på heltid. Tjänstgöringen behöver dock inte ha varit fortlöpande.

Ansökan om tjänsteutmärkelsetecken  

Finansministeriet har förnyat ansökningsprocessen för tjänsteutmärkelsetecken för 2022. Inlämnandet av ansökan har gjorts elektroniskt och i fortsättningen samlas framställningarna om dem som får tjänsteutmärkelsetecken in på blanketten för tjänsteutmärkelsetecken (Excel). Matrikelutdrag eller annan tilläggsutredning ska fogas till ansökan endast i de situationer som nämns i anvisningen.

Statens tjänsteutmärkelsetecken förlänas på ansökan. Ansökan lämnas i princip in av ett ämbetsverk eller en inrättning. Ämbetsverket eller inrättningen ska lämna in ansökan om tjänsteutmärkelsetecken med bilagor via den elektroniska ansökningsblanketten senast 30.9 till kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken. En förutsättning för ansökan är att var och en har gett sitt samtycke till registerkontroll av uppgifterna om tjänstgöringstider (Keva).

Kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken granskar ansökningarna och överlämnar dem jämte eget utlåtande före den 25 november till finansministeriet för att föredragas för republikens president. 

Elektronisk ansökningsblankett 

Blankett för tjänsteutmärkelsetecken 2024 (Excel)

Anvisning: Ansökan om tjänsteutmärkelsetecken, 31.5.2022 

Om du personligen ansöker om statens tjänsteutmärkelsetecken, kontakta [email protected] 

Kontaktuppgifter

Marianne Savinen
assistent
tfn 02955 30285
[email protected]

Kaisa-Juulia Raita
sekreterare för kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken
tfn 02955 30379
[email protected]