FI SV

Kompetensutveckling

Systematisk kompetensutveckling är en del av att leda och säkerställa kompetens, som även inkluderar att underhålla, överföra och rekrytera kompetens. I vardagsspråk omfattas alla dessa ofta av begreppet kompetensutveckling.

Arbetsgivarverket svarar för underhåll och utveckling av den egna personalens kompetens. Kompetensbehoven bestäms utifrån ämbetsverkets uppgifter och verksamhetsstrategi samt genom utnyttjande av personalplaneringsprocessen.

För varje arbetstagare utreds utvecklingsbehoven i fråga om kunskaper och färdigheter i processen för resultat- och utvecklingssamtal samt ofta även genom separata kompetensinventeringar och utredningar om utbildningsbehov. Verksamhetsenheter utarbetar ofta även personliga utvecklingsplaner. Kompetensutveckling ges i alla skeden av arbetskarriären utifrån arbetsuppgifternas krav samt hur verksamhetsenhetens uppgiftsområde utvecklas. Dessutom förutsätter verksamhetsenhetens strategiska behov ofta utvecklingsprogram som är proaktiva.

Personalutbildning som arbetsgivaren ordnar eller upphandlar sker i huvudsak på arbetstid. Arbetsgivaren stöder även att personer utbildar sig på eget initiativ, inom ramen för ämbetsverkets kompetensbehov och resurser. För studier kan arbetsgivaren bevilja avlönad eller oavlönad tjänstledighet eller avtala om arbetstidsarrangemang.

Verksamhetsenhetens kompetensutveckling är således kopplad till en strategiorienterad personalplanering. Genom utveckling av arbetsorganisationen, -sätten och -kulturen kan man öka organisationens kompetens. Här är det viktigt att uppmärksamma bl.a. bra introduktion, utvecklande arbetsuppgifter samt arbete i team, par och projekt. Även mentorskap har gett goda resultat. Rotation av arbetsuppgifter och personer är ett annat effektivt sätt att bredda kompetensen. I en del organisationer har e-lärande funnit sin plats som en utbildningsform inom mångsidig utvecklingsverksamhet.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Marjaana Laine
tfn 02955 30304
[email protected]