Kompetensutveckling

Lärande är en del av varje tjänstemans arbetsbeskrivning och det sker alltmer i arbetet. Alla ges möjlighet att lära sig i arbete genom att använda nya arbetssätt, arbetsstrukturer och lärmiljöer. Målet är att personalen inom statsförvaltningen ska känna att de arbetar inom staten utöver det att de arbetar på ett visst ämbetsverk. I praktiken betyder detta att kompetensen inom statsförvaltningen kan samanvändas flexibelt och optimalt mellan ämbetsverken. 

Statsförvaltningens gemensamma digitala lärmiljö är eoppiva.fi, där man hittar tiotals olika utbildningar för olika kompetensbehov. Utbildningsinnehållen, som är avgiftsfria och ge-mensamma för anställda inom statsförvaltningen och som genomförs på olika sätt, stöder tjänstemännens kompetens och främjar ibruktagandet av nya arbetsformer samt delning av arbete och kompetens.

Statsförvaltningens gemensamma digitala lärmiljö:

eoppiva.fi