Coronastöd som betalats till kommunerna 

Staten har på grund av coronaepidemin understött kommuner och samkommuner med över 5 miljarder euro åren 2020 –2021. År 2020 uppgick stöden till kommuner och samkommuner till sammanlagt ca 2,6 miljarder euro. År 2021 har man reserverat cirka 2,5 miljarder euro för stödjande av kommuner och samkommuner.

Inom finansministeriets förvaltningsområde har kommuner och samkommuner understötts genom 

  • ökning av statsandelen för basservice, 
  • statsunderstöd som betalats till sjukvårdsdistrikten samt 
  • tidsbundna höjningar av  utdelningen av samfundsskatten. 

I filen nedan finns uppskattningar om hur stöden inom finansministeriets förvaltningsområde riktas till kommuner och samkommuner åren 2020–2021.

Även andra ministerier, i synnerhet social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet, har understött kommuner och samkommuner i form av stöd som betalats inom deras förvaltningsområden. 

Kontaktinformation

Jussi Lammassaari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)gov.fi
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi (statsunderstöd som betalats till sjukvårdsdistrikten)