Kommunernas bokslutskort och kommunernas bokslutsuppgifter

Kommunernas bokslutskort

Kommunernas bokslutskort innehåller kommunernas bokslut för 2015–2017. Kommunkortet anger de viktigaste nyckeltalen i resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen per kommun och för hela landet. Du kan granska boksluten genom att välja kommunens namn i tabellens listruta.

Kommunernas bokslutskort 2015-2017, kommunkort (uppdaterad 22.10.2018)

Kommunkoncernernas bokslutskort

Kommunkoncernernas bokslutskort innehåller kommunkoncernernas bokslut för 2015–2017. Kommunkortet anger de viktigaste nyckeltalen i resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen per koncern och för hela landet. Du kan granska boksluten genom att välja kommunens namn i tabellens listruta.

Kommunkoncernernas bokslutskort 2015-2017, kommunkort (uppdaterad 5.6.2018)

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen, tfn 02955 30389

Konsultativ tjänsteman Markku Mölläri,tfn 02955 30281