Kommunernas bokslutskort och kommunernas bokslutsuppgifter

Kommunernas bokslutskort

Kommunernas bokslutskort innehåller kommunernas bokslut för 2018–2020. Kommunkortet anger de viktigaste nyckeltalen i resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen per kommun och för hela landet. Du kan granska boksluten genom att välja kommunens namn i tabellens listruta.

Kommunernas bokslutskort 2018-2020, kommunkort (uppdaterad 12.10.2021)

Kommunkoncernernas bokslutskort

Kommunkoncernernas bokslutskort innehåller kommunkoncernernas bokslut för 2018–2020. Kommunkortet anger de viktigaste nyckeltalen i resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen per koncern och för hela landet. Du kan granska boksluten genom att välja kommunens namn i tabellens listruta.

Kommunkoncernernas bokslutskort 2018-2020, kommunkort (uppdaterad 12.10.2021)

Kontaktuppgifter

Vesa Lappalainen, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530281