Kommunernas bokslutskort och kommunernas bokslutsuppgifter

Kommunernas bokslutskort

Kommunernas bokslutskort innehåller kommunernas bokslut för 2017–2019. Kommunkortet anger de viktigaste nyckeltalen i resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen per kommun och för hela landet. Du kan granska boksluten genom att välja kommunens namn i tabellens listruta.

Kommunernas bokslutskort 2017-2019, kommunkort (uppdaterad 29.5.2020)

Kommunkoncernernas bokslutskort

Kommunkoncernernas bokslutskort innehåller kommunkoncernernas bokslut för 2017–2019. Kommunkortet anger de viktigaste nyckeltalen i resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen per koncern och för hela landet. Du kan granska boksluten genom att välja kommunens namn i tabellens listruta.

Kommunkoncernernas bokslutskort 2017-2019, kommunkort (uppdaterad 29.5.2020)

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530281