Beredskapslag

Den nya beredskapslagen (1552/2011) om myndigheternas befogenheter vid undantagstillstånd trädde i kraft den 1 mars 2012. Syftet med beredskapslagen är att under undantagsförhållanden skydda befolkningen samt trygga befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet.

För finansministeriets del fastställs befogenheterna under undantagsförhållanden för 

  • förflyttning av statsanställd personal
  • styrning av informationsförvaltningen.