Byggbranschens konjunkturer

Byggbranschens konjunkturgrupp (RAKSU-gruppen) leds av finansministeriet och bedömer konjunkturutvecklingen inom hus-, infrastruktur- och reparationsbyggnad. Medlemmarna i gruppen representerar viktiga myndigheter och organisationer inom branschen.

Konjunkturgruppen för byggandet (Raksu) uppskattar i sin rapport som utgavs den 27 september 2018 att tillväxten avtar inom byggandet nästa år framför allt på grund av att bostadsbyggandet minskar. Prognosen för innevarande år har höjts. Hela byggproduktionen kommer enligt Raksus uppskattning att öka med 3-4 procent i år och nästa års nivå kommer att ligga nära det. Prognosintervallet för nästa års tillväxt inom byggandet är -1...+1 procent.

De beviljade byggtillståndskubikmetrarna har minskat med 10 % under det första halvåret jämfört med året innan. Bostadstillstånden har minskat med 12 %. Minskningen av antalet tillstånd antyder att byggandet också avtar. Raksu beräknar att man inleder 42 000 - 44 000 nya bostadsbyggen i år och flera tusen mindre nästa år.

Renoverings- och infrabyggandet ökar fortfarande, dock långsammare än tidigare. Tillväxten inom mark- och vattenbyggandet förblir svag eftersom den sittande regeringens spetsprojektinvesteringar upphör mot slutet av regeringsperioden. Byggandet av hälsovårdsbyggnader och skolor beräknas bli livligare igen.

Inflationen är tämligen måttlig men priserna på bygginvesteringar har ökat med en årlig hastighet på nästan 5 procent. Byggkostnaderna har också ökat. Ökningen var nästan 3 procent under juli-augusti jämfört med fjolåret.

Arbetslösheten inom byggbranschen sjönk enligt statistikcentralen redan till 6,3 procent under andra kvartalet i år och är klart lägre än den allmänna arbetslöshetsgraden. Antalet lediga arbetsplatser inom byggbranschen har samtidigt ökat till 6 400. Bristen på kompetent arbetskraft betraktas nu som det största hindret för tillväxt.

Raksun logo

 

Byggbranschens konjunkturgrupp

 

Ordförande

Sontag Sari            Finansministeriet

Medlemmar

Aarnio Antti

RIA ry

Alatalo Johanna

Arbets- och näringsministeriet

Heikkonen Terhi

Finlands näringsliv EK

Holopainen Matti

Kommunförbundet

Huomo Ari

Trafikverket

Huovinen Kimmo

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA

Jussila Kati

Finansministeriet

Jämsä Heikki

INFRA rf

Kero Jukka

Finlands Fastighetsförbund rf

Kähkönen Harri

Finansministeriet

Laanti Tommi

Miljöministeriet

Liinamaa Armi

Finansministeriet

Nippala Eero

Tammerfors yrkeshögskola TAMK

Paavilainen Paula

Statistikcentralen

Pajakkala Pekka

Forecon Ab

Pakarinen Sami

Byggnadsindustrin RT rf

Parkkonen Jouni

Främjarna av hyresboende till rimligt pris KOVA rf

Perälä Hanna

Kommunikationsministeriet

Rantala Mark

Finansministeriet

Soimakallio Helena

SKOL rf

Somersalmi Mikko

RAKLI rf

Viertola Hannu

Finlands Bank

Viljamaa Tuomas

Finlands hyresvärdar rf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Sari Sontag, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30181
sari.sontag@vm.fi