Byggbranschens konjunkturer

Byggbranschens konjunkturgrupp (RAKSU-gruppen) leds av finansministeriet och bedömer konjunkturutvecklingen inom hus-, infrastruktur- och reparationsbyggnad. Medlemmarna i gruppen representerar viktiga myndigheter och organisationer inom branschen.

Byggandet minskar från den nuvarande höga nivån i år och nästa år enligt en uppskattning i konjunkturgruppen för byggbranschens (Raksu) rapport som gavs ut av den 6 februari. Bostadsbyggandet minskar mest, men annat byggande beräknas också minska. Byggandet av hälsovårdsbyggnader och skolor är fortfarande livligt i år och nästa år.

Den totala byggproduktionen uppskattas minska med ½ - 2½ procent år 2019 och med ytterligare 1½ - 3½ procent år 2020. År 2018 ökade byggproduktionen framför allt tack vare bostadsbyggandet med ca 3½ procent.

Raksus prognos för 2019 är 37 000 - 39 000 nya bostadsprojekt. Antalet beräknas minska med flera tusen året därpå. Antalet nya bostadsprojekt var rekordstort i fjol, för andra året i följd, ca 44 000 - 45 000

Nybyggandet minskar i år. De beviljade kubikmetrarna minskade med cirka 10 % i fjol jämfört med året innan. Ett tämligen stort antal nya projekt inleddes ännu intill slutet av 2018, byggandet kommer alltså att vara omfattande ännu i början av 2019.

Renoveringsbyggandet beräknas ha ökat med ungefär 1 procent 2018 och det uppskattas öka med ca 1½ procent år 2019. Renoveringsbyggandet ökar kraftigare i fråga om bostadsbyggnader än andra byggnadstyper.

Mark- och vattenbyggandet minskar under innevarande år med 2-3 procent eftersom den nuvarande regeringens spetsprojektinvesteringar upphör i och med att regeringsperioden löper ut. Stora infrastrukturprojekt, såsom t.ex. andra skedet av västmetron pågår emellertid, och byggandet av Spår-Jokern i huvudstadsregionen torde inledas 2019.

Priserna på bygginvesteringar ökade raskt i fjol. Ökningen var mera än dubbel jämfört med den allmänna inflationen. Minskningen av nya projekt torde leda till att förhöjningen av anbudspriserna avtar eller rentav upphör. Infrastrukturkostnaderna var höga på grund av oljepriset. Nu förväntas kostnadsökningen avta avsevärt.

Sysselsättningen inom byggbranschen uppnådde i slutet av 2018 sin toppnivå under 2000-talet, då byggbranschen hade sammanlagt 208 000 sysselsatta under det tredje kvartalet. Antalet anställda beräknas förbli på en hög nivå inom byggbranschen både i år och ännu nästa år. Tillgången till kompetent arbetskraft har redan försämrats inom vissa områden, och det upplevs vara det största enskilda hindret för produktionstillväxten.

Raksun logo

 

Byggbranschens konjunkturgrupp

 

Ordförande

Sontag Sari            Finansministeriet

Medlemmar

Aarnio Antti

RIA ry

Alatalo Johanna

Arbets- och näringsministeriet

Heikkonen Terhi

Finlands näringsliv EK

Holopainen Matti

Kommunförbundet

Huomo Ari

Trafikverket

Huovinen Kimmo

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA

Jussila Kati

Finansministeriet

Jämsä Heikki

INFRA rf

Kero Jukka

Finlands Fastighetsförbund rf

Laanti Tommi

Miljöministeriet

Liinamaa Armi

Finansministeriet

Nippala Eero

Tammerfors yrkeshögskola TAMK

Paavilainen Paula

Statistikcentralen

Pajakkala Pekka

Forecon Ab

Parkkonen Jouni

Främjarna av hyresboende till rimligt pris KOVA rf

Perälä Hanna

Kommunikationsministeriet

Rantala Mark

Finansministeriet

Soimakallio Helena

SKOL rf

Somersalmi Mikko

RAKLI rf

Viertola Hannu

Finlands Bank

Viljamaa Tuomas

Finlands hyresvärdar rf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Sari Sontag, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30181
[email protected]