Kommunal ekonomin

Finansministeriet följer upp och utvärderar läget för och utvecklingen med kommunalekonomin.

Ministeriet bland annat bereder kommunekonomiprogrammet, besluten om statsandelarna för kommunal basservice och budget- och ramförslagen som gäller kommunal basservice samt utvecklar statsandelssystemet.