Utvärdering och tillsyn över statsfinanserna

Utfallet av statsrådets ekonomiska politik, dvs. statsfinanserna, bedöms av riksdagen och statens revisionsverk samt externa parter som t.ex. internationella organisationer och kreditvärderingsinstitut.

Statens ekonomiska politik bedöms utifrån olika roller och behov. Riksdagens bedömning av statsfinanserna är en del av parlamentarismen. Samtidigt bedöms hur statsrådet verkställer riksdagens budgetmakt. Internationella organisationer jämför olika länders ekonomiska politik. Kreditvärderingsinstitut bedömer den ekonomiska politikens hållbarhet framförallt ur skuldhanteringsperspektiv.