EU:s bestämmelser om digitalisering skapar spelregler för verksamhet i den digitala eran

För närvarande utarbetas och har redan utfärdats flera olika rättsakter om digitala marknader och dataakter inom EU. Syf-tet med bestämmelserna är att skapa en så fungerande, trygg och rättvis digital verksamhetsmiljö som möjligt.

På denna webbplats har vi samlat information om målen med, konsekvenserna av och tidsplanen för åtta EU-rättsakter om digitala marknader. Närmare information om de olika förordningarna finns på kommissionens och de ansvariga ministeriernas webbplatser.