Samarbetet mellan staten och kommunerna

Foto: Maskot / Gorilla.

Finansministeriet följer upp kommunernas verksamhet och ekonomi på allmän plan. Ministeriet ser till att det kommunala självstyret tas i beaktande vid beredningen av lagstiftning som gäller kommunerna. 

Vid förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna behandlar man lagstiftning som gäller kommunerna, principiellt betydelsefulla och omfattande frågor som gäller kommunal förvaltning och ekonomi. Förfarandet har fastställts genom förordning (596/2015).

Förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna tillämpas i samband med kommunekonomiprogrammet och behandlingen av frågor som gäller kommunerna vid delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen är ordförande för delegationen. Konsultativa tjänstemannen Katja Palonen är delegationens generalsekreterare.