FI SV EN

Strukturpolitik

Strukturpolitiken påverkar ekonomiska strukturer samt hushållens och företagens val. Strukturpolitiska åtgärder påverkar arbetskarriärernas längd och deras syfte är att öka arbetskraftsutbudet och produktiviteten. Åtgärderna kan bl.a. gälla skatter, social trygghet, pensionssystem, arbetskraftspolitik, reglering som påverkar företagsklimatet och reformering av offentlig service och förvaltning. Strukturpolitiken påverkar ekonomin på längre sikt.

Strukturpolitiska reformer kan bidra till den offentliga ekonomins hållbarhet. Den minskar behovet av en direkt anpassning av inkomster och utgifter. Reformer som ökar sysselsättningen så att stödmottagare blir skattebetalare tillhör de bästa åtgärderna med tanke på den offentliga ekonomins hållbarhet. De påverkar samtidigt både inkomster och utgifter i den offentliga ekonomin.

Kontaktinformation

Finansråd
Ulla Hämäläinen
Tfn 0295 530 421
ulla.hamalainen(at)gov.fi