FI SV EN

Strukturpolitik

Strukturpolitiken påverkar ekonomiska strukturer samt hushållens och företagens val. Strukturpolitiska åtgärder påverkar arbetskarriärernas längd och deras syfte är att öka arbetskraftsutbudet och produktiviteten. Åtgärderna kan bl.a. gälla skatter, social trygghet, pensionssystem, arbetskraftspolitik, reglering som påverkar företagsklimatet och reformering av offentlig service och förvaltning. Strukturpolitiken påverkar ekonomin på längre sikt.

Strukturpolitiska reformer kan bidra till den offentliga ekonomins hållbarhet. Den minskar behovet av en direkt anpassning av inkomster och utgifter. Reformer som ökar sysselsättningen så att stödmottagare blir skattebetalare tillhör de bästa åtgärderna med tanke på den offentliga ekonomins hållbarhet. De påverkar samtidigt både inkomster och utgifter i den offentliga ekonomin.

Ökning av produktiviteten inom offentlig service minskar direkt de offentliga utgifterna. Samtidigt minskar produktivitetsökningen effektivt hållbarhetsgapet, om tillväxten sker i form av kostnadsbesparingar och service av högre kvalitet.

Regeringens strukturpolitiska program (29.8.2013) innehåller beslut om åtgärder som stärker tillväxtförutsättningarna och fyller igen hållbarhetsgapet. Programmet siktar på betydande reformering av samhällets servicestrukturer.

Regeringens strukturreform
 

Kontaktinformation

Finansråd
Tuulia Hakola-Uusitalo
02955 30382
förstnamn.släktnamn@vm.fi