FI SV EN

Högsta ledningen

Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen. Han biträds av understatssekreteraren för förvaltningspolitik Päivi Nerg, understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärendenär Leena Mörttinen och förvaltnings- och utvecklingsdirektör Anu Nousiainen.

Statssekreteraren som kanslichef

Statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen.

 

Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen. Han leder, utvecklar och övervakar verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Dessutom leder han beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten.

 

 

Understatssekreterare

Understatssekreterare Päivi Nerg.
Understatssekreterare för förvaltningspolitik är Päivi Nerg. Hon leder och samordnar beredningen av de ärenden inom verksamhetsområdena för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen som hör till förvaltningspolitiska samordningsområdet. Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder resultatstyrningen av regionförvaltningsverken, Statistikcentralen, Statskontoret, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt beredningen av ärenden som gäller Senatfastigheter.

Understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärendenär

Understatssekreterare Leena Mörttinen.
Understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärendenär är Leena Mörttinen. Hon bistår ministeriets statssekreterare som kanslichef. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder och samordnar speciellt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté.
 

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör Anu Nousiainen.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör är Anu Nousiainen. Hon utvecklar och leder i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef resultatstyrningen och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet samt ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolitik. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder också resultatstyrningen av Tullen, Statens ekonomiska forskningscentral och Skatteförvaltningen.