EN FI SV

Högsta ledningen

Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki. Han biträds av understatssekreteraren för förvaltningspolitik Päivi Nerg, finanspolitiska samordnaren Markus Sovala och förvaltnings- och utvecklingsdirektör Juha Majanen.

Statssekreteraren som kanslichef

Statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki.Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki. Han leder, utvecklar och övervakar verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Dessutom leder han beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten.

 

 


Understatssekreterare

Understatssekreterare för förvaltningspolitik Päivi Nerg.Understatssekreterare för förvaltningspolitik är Päivi Nerg. Hon leder och samordnar beredningen av de ärenden inom verksamhetsområdena för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen som hör till förvaltningspolitiska samordningsområdet. Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder resultatstyrningen av regionförvaltningsverken, magistraterna, Statistikcentralen, Statskontoret, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och Befolkningsregistercentralen samt beredningen av ärenden som gäller Senatfastigheter.

Finanspolitiska samordnaren

Finanspolitiska samordnaren Markus Sovala.Finanspolitisk samordnare är Markus Sovala. Finanspolitiska samordnaren utvecklar och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki beredningen av ärenden inom ekonomiska avdelningens, budgetavdelningens och skatteavdelningens ansvarsområden som hör till finanspolitiska koordinationsområdet samt beredningen av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som gäller verktyg för tillsynen över den offentliga ekonomins stabilitet.

 

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör Juha Majanen.Förvaltnings- och utvecklingsdirektör är Juha Majanen. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören utvecklar och leder i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef resultatstyrningen och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet samt ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolitik. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder också resultatstyrningen av Tullen, Statens ekonomiska forskningscentral och Skatteförvaltningen.