Högsta ledningen

Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen. Han biträds av understatssekreteraren för förvaltningspolitik Susanna Huovinen, understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärendenär Leena Mörttinen och finanspolitisk samordnare Lauri Kajanoja.

Bilder av ministeriets högsta ledningen

Statssekreteraren som kanslichef

Juha Majanen

Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen.

Han leder, utvecklar och övervakar verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Dessutom leder han beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten.

Sekreterare: Taru Helin, tfn. 02955 30026, [email protected]

Understatssekreterare

Understatssekreterare för förvaltningspolitik är Susanna Huovinen.

Susanna Huovinen

Han leder och samordnar beredningen av de ärenden inom verksamhetsområdena för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen som hör till förvaltningspolitiska samordningsområdet. Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder resultatstyrningen av regionförvaltningsverken, Statistikcentralen, Statskontoret, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt beredningen av ärenden som gäller Senatfastigheter.

Assistent: Minna Jämsén, puh. 0295 530 205, [email protected]

Understatssekreterare

Leena Mörttinen

Understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärenden är Leena Mörttinen.

Hon bistår ministeriets statssekreterare som kanslichef. Understatssekreteraren leder och samordnar speciellt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté.

Assistent: Anu Toikka, tfn 02955 30261, [email protected]

Finanspolitisk samordnare

Lauri Kajanoja

Finanspolitisk samordnare är Lauri Kajanoja

Han ska i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef utveckla och samordna beredningen av ärenden inom ekonomiska avdelningens, budgetavdelningens och skatteavdelningens ansvarsområden som omfattas av det finanspolitiska samordnandet samt beredningen av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som gäller verktyg för tillsynen över den offentliga ekonomins stabilitet.

Assistent: Sirpa Kainulainen, tfn 02955 30323, [email protected]