FI SV EN

Finlands ekonomi i en internationell granskning

Internationella valutafonden IMF (International Monetary Fund) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) följer regelbundet verkställandet av Finlands ekonomiska politik och ger rekommendationer om det.

IMF bevakar löpande medlemsländernas ekonomiska utveckling. IMF-ekonomer besöker medlemsländerna, oftast årligen, och diskuterar det ekonomiska läget och politiken med företrädare för regeringen och centralbanken. Besöken fokuserar främst på makrostabilitet, finanspolitik och finansmarknadsfrågor.  Vid besöken möter IMF oftast företrädare inom t.ex. politik, näringsliv och arbetsmarknadsorganisationer. IMF utarbetar slutsatser och en slutrapport om Finlands ekonomiska läge på grundval av överläggningarna. Nästan alla IMF-rapporter om medlemsländerna är offentliga. Slutsatserna om Finland och en mera omfattande rapport finns på valutafondens webbplats. IMF-besöken i medlemsländerna kallas för artikel IV-konsultationer eftersom de grundar sig på artikel IV i IMF-stadgan.

OECD följer regelbundet medlemsländernas ekonomiska utveckling. OECD:s ekonomi- och utvecklingsrapportkommitté följer och bedömer enskilda medlemsländer och deras ekonomiska politik. Kommittén gör regelbundet landanalysbesök och publicerar en rapport på grundval av besöket.

Finlands ekonomiska utveckling och politik bedöms även av Europeiska kommissionen i den europeiska planeringsterminen.

Europeiska planeringsterminen
IMF-konsultationens slutsatser och rapporter om Finland (på engelska)
OECD:s senaste landrapport om Finland (på engelska)

Kontaktinformation:

IMF

Sari Sontag, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30181
sari.sontag(at)vm.fi

OECD

Markku Stenborg, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makrofinansiell analys
+358 2955 30124
markku.stenborg(at)vm.fi

Aktuellt

Tillväxten påskyndar byggandet

FM
Pressmeddelande 15.9.2021 12.16

Staten går i borgen för Finnveras nya låneprogram

FM
Pressmeddelande 9.9.2021 14.00