Nämndens medlemmar 

Nämnden har en ordförande och högst sex andra medlemmar samt en personlig suppleant för var och en av dem. Den som väljs till medlem ska ha erfarenhet av bedömning av produktiviteten och konkurrenskraften. 

Statsrådet förordnar nämndens ordförande och övriga medlemmar för tre år åt gången på föredragning från finansministeriet. Finansministeriet begär förslag till sex medlemmar och suppleanter i nämnden av de ekonomiska forskningsinstituten, arbets- och näringsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket och Finlands Bank. Statsrådet utnämnde den 19 augusti 2021 medlemmarna i produktivitetsnämnden för mandatperioden 1.9.2021–31.8.2024.

Ordförande för nämnden är finansrådet Markku Stenborg (Doc., PhD.) från finansministeriet.

Övriga medlemmar i gruppen är: 

 • Natalia Kuosmanen, forskare, (JST), Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • Ilkka Kiema, forskningsledare (FD, PD), Forskning om arbete och ekonomi LABORE
 • Janne Huovari, finansråd (YTM), finansministeriet
 • Seppo Kangaspunta, konsultativ tjänsteman (EM), arbets- och näringsministeriet
 • Mika Maliranta, direktör och professor (FD), Löntagarnas forskningsinstitut och Jyväskylä universitet
 • Meri Obstbaum, byråchef (ED), Finlands Bank.

Personliga suppleanter: 

 • Tero Kuusi, forskningsdirektör (FD)
 • Annika Nivala, senior forskare (PD)
 • Olli-Pekka Ruuskanen, forskningsdirektör (ED)
 • Anne Pesola, ledande sakkunnig (EM)
 • Tuulia Hakola-Uusitalo, forskningsdirektör (PD)
 • Juuso Vanhala, äldre rådgivare (PD)

Nämndens sekreterare är specialsakkunnig Olli Palmén från finansministeriet.

Ytterligare information

Markku Stenborg, finansråd, tfn 029 553 0124, markku.stenborg(at)gov.fi