Utvecklandet av arbetslivet

Statens arbetsmarknadsverk, som verkar inom finansministeriet, deltar i program och projekt för arbetslivsutveckling.

Arbets- och näringsministeriets projekt Arbetslivet 2020 har som mål att göra det finländska arbetslivet bäst i Europa under de följande sju åren. Finlands konkurrenskraft bygger på välfungerande och effektiva arbetsplatser som skapar nya arbetstillfällen. .

Social- och hälsovårdsministeriets Forum för välbefinnande i arbetet bidrar till ökat samarbete för att främja arbetshälsan. Målet är att samordna tillvägagångsätt i organisationer som främjar arbetshälsa och dela bästa praxis.

Statskontorets Kaiku-arbetslivstjänster är en mångsidig utvecklings- och servicehelhet. Den stöder statens ämbetsverk och inrättningar i utvecklingen av fungerande och välmående arbetsorganisationer. Kaiku-arbetsliv har utvecklingsmedel som kan sökas hos Statskontoret. Medlen används för de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas arbetshälso- och arbetarskyddsprojekt.

Tekes finansiering av arbetsorganisationernas utveckling motiverar finländska arbetsorganisationer att utveckla innovativa tillvägagångssätt. Arbetslivsinnovationer kan bestå av förändringar i arbets-, organisations- och ledningspraxis. De förbättrar samtidigt både produktiviteten och arbetslivets kvalitet. Finansiering för utveckling av arbetsorganisationer kan sökas hos Tekes.

Statskontorets Kieku-datasystemprojekt harmoniserar tillvägagångssätt, processer och informationsstrukturer i statens ekonomi- och personalförvaltning. Dessa stöds med de nya system som implementeras och tas i bruk genom projektet.

Ytterligare information

Strategi för utvecklande av arbetslivet

Utvecklingsnätverket för ledare

Forum för välbefinnande i arbetet

Business Finland

Kaiku

Uusi Kaiku -tidningen

Kieku

Kontaktuppgifter

Päivi Lanttola
konsultativ tjänsteman
tfn 0295 5 30120
[email protected]