Työ 2.0 – lupa tehdä fiksummin!

Työ 2.0 eli työympäristöjen, toimintatapojen ja palvelujen kehittämisen kokonaisuus yhdistää valtiovarainministeriötä, Valtiokonttoria, Senaatti-kiinteistöjä ja Valtoria valtionhallinnon uudistamisessa.

Työ 2.0 auttaa valtionhallinnon toimijoita luomaan toimintamalleja, joilla yhdistää resurssit ja osaaminen hallinnonalarajat ylittävien ongelmien ratkaisemiseksi. Työ ei ole paikka mihin mennään, vaan se, mitä tehdään.

Kustannustehokas ja moderni julkishallinto syntyy asiakaslähtöisesti yhdessä tekemällä

Työ 2.0 levittää työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työ- ja toimintatapojen uudistamiseen. Johtoajatuksena on ”Lupa tehdä fiksummin”. Fiksummin tekemällä tavoitellaan parempia tuloksia ja vaikuttavuutta, tyytyväisiä asiakkaita, motivoituneita työntekijöitä sekä kustannustehokasta ja modernia julkishallintoa.

Fiksummin tekeminen edellyttää myös asioiden valmistelua yhdessä asiakkaiden kanssa. Paljon on jo tehty, mutta matka jatkuu. Nyt kehittämisen keskiössä on erityisesti yhteisen työn mahdollistaminen sekä virkamiesidentiteetti, joka koostuu ihmiskeskeisestä Töissä Suomelle -asenteesta.

Seuraavat kaksi vuotta Työ 2.0 keskittyy Työ 2.0 Lab -kokeiluun ja siitä saatavien kokemusten jakamiseen.

Yes we can, julkishallinto!

Yhteinen työ edellyttää hallinnolliset rajat ylittäviä yhteistyön rakenteita

Totutut tavat eivät vaihdu uusiin itsestään. Jotta yksin tekemisestä ja yksilön osaamisesta päästään kohti yhdessä tekemistä ja yhteisöllistä oppimista, tarvitaan monenlaisia yhteistyön tukirakenteita: fyysisiä, virtuaalisia, sosiaalisia ja mentaalisia. Yhteinen työ tarvitsee sitä tukevat ympäristöt, alustat ja asenteen. Hallinnon eri toimijoiden yhteiset työtilat tuovat hallinnon osaamista yhteen, innostavat luovaan ongelmanratkaisuun ja yhdessä oppimiseen.

Tarvitsemme paitsi yhteisiä työtiloja, myös digitaalisia alustoja ja työkaluja yhteiseen työhön. Työ 2.0 muodostaa kehittämisalustan, joka verkottaa eri toimijoita keskenään. Tavoitteena on saada aikaan työn tekemisen malli, joka perustuu verkostoyhteistyöhön ja poikkihallinnolliseen valmisteluun sekä mahdollistaa yhteisen tilannekuvan muodostamisen. Hierarkkisten rakenteiden sijaan ja rinnalle tarvitsemme kehittäjäyhteisöjä ja kumppanuuksia.

Matkalla kohti yhteistä työympäristöä – tutustu Työ 2.0 Labiin

Helsingin Yliopistokadulla avattiin joulukuussa 2019 uusi yhteiskehittämiselle ja oppimiselle omistettu työympäristö nimeltään Työ 2.0 Lab. Se on avoin kaikille valtionhallinnon työntekijöille ja Työ 2.0 Labin yhteistyökumppaneille.

Työ 2.0 Labin ideana on tuoda yhteen eri toimijat ja tarjota uudenlainen työskentelyalusta ideoinnille, luovuudelle ja ilmiölähtöiselle työskentelylle. Lab on tulevaisuuteen suuntautunut monikäyttöinen, erityisesti verkostotyötä palveleva työtila, joka toimii myös etätyöpisteenä ja muuntuvana tapahtumatilana.

Työ 2.0 Lab on kahden vuoden kokeilu, jonka jatkosta päätetään kokeilun edetessä. Kokeilun mahdollistajina toimivat Senaatti-kiinteistöjen lisäksi muut Työ 2.0 -toimijat ja yhteistyökumppanit.

Uusi työ, uudet kujeet.

Työ 2.0 Lab -työympäristö sijaitsee Helsinkiin osoitteeseen Yliopistonkatu 5. Tila on avoinna arkisin klo 7–20.  Tilan käyttö on käyttäjille maksutonta, mutta vaatii ilmoittautumisen. Lisää tietoa aiheesta tarjoavat Työ 2.0 Labin verkkosivut.

Työ 2.0 Labin verkkosivut

Yhteystiedot

Virpi Einola-Pekkinen, valtiovarainministeriö, [email protected]
Reetta Ripatti, Senaatti, [email protected]
Liisa Virolainen, Valtiokonttori, [email protected]
Tiina Willman, Valtori, [email protected]