Työ 2.0

Työ 2.0 on valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöhanke, joka antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työnteon tapojen uudistamiseen. Hankkeessa luodaan yhdessä valtion virastojen kanssa käytäntöjä, jotka poistavat fiksun työn tekemisen esteitä. Uudelleentarkastelun ja kehittämisen kohteena ovat johtaminen, toimintatavat, osaaminen, työympäristöt sekä uuden teknologian hyödyntäminen.

Työ 2.0 on jatkuva kehittämisen alusta, jonka tavoitteena on levittää tietoa fiksun tekemisen tavoista valtion työpaikoilla. Työ 2.0 tekee tiivistä yhteistyötä valtion virastojen, verkostojen ja eri kehittämishankkeiden kanssa, jotka jakavat Työ 2.0:n tavoitteet.

Yhteystiedot

Virpi Einola-Pekkinen, valtiovarainministeriö, etunimi.sukunimi@vm.fi
Reetta Ripatti, Senaatti, etunimi.sukunimi@senaatti.fi
Leena Peltola, Valtiokonttori, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi
Tiina Willman, Valtori, etunimi.sukunimi@valtori.fi