Julkisen talouden seuranta

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto seuraa julkisen talouden kehitystä ja finanssipolitiikan liikkumavaraa. Osaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto arvio talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia ja tuo päätöksentekotilanteissa esille kansantalouden näkökulman. Osasto osallistuu myös EU:n finanssipolitiikan valmisteluun ja ennustaa yhdessä ministeriön tulotyöryhmän kanssa valtion verotuloja.

 

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Marja Paavonen, finanssineuvos, yksikön päällikkö
VM, kansantalousosasto, julkisen talouden yksikkö
puh. 02955 30187
marja.paavonen@vm.fi