Julkisen talouden seuranta

alt=" "

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto seuraa julkisen talouden kehitystä ja finanssipolitiikan liikkumavaraa. Osaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto arvio talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia ja tuo päätöksentekotilanteissa esille kansantalouden näkökulman. Osasto osallistuu myös EU:n finanssipolitiikan valmisteluun ja ennustaa yhdessä ministeriön tulotyöryhmän kanssa valtion verotuloja.

 

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Marja Paavonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Julkisen talouden yksikkö 0295530187