Digisalkku

Digikompassin lisäksi kansallista digitalisaatiokehitystä ohjataan ja toimeenpannaan digisalkun avulla. Digisalkku on seurantatyökalu, joka kattaa valtionhallinnon merkittävimmät digitalisaatiohankkeet. Digikompassin ja digisalkun avulla pystytään muodostamaan kokonaiskuva kansallisista tavoitteista ja meneillään olevista kehityshankkeita ja suuntaamaan ja ajoittamaan investointeja nykyistä tehokkaammin. Hankkeiden välttämättömyyttä ja ajoitusta on pystyttävä arvioimaan. Tarvitaan seurantaa, jotta kehitystyö etenee niin, että pullonkauloja ei synny esimerkiksi lainsäädännön kehittämisen ja teknologisen kehittämisen tai eri sektorien välillä. Digisalkun kehittämistyöstä vastaa digisalkkuryhmä.

Digisalkkuryhmän jäsenet

Digi- ja väestötietovirasto: Elsa Nyman
Työ- ja elinkeinoministeriö: Päivi Tommila, Kimmo Kuusela
Liikenne- ja viestintäministeriö: Maaria Mäntyniemi
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kalervo Koskimies

Digisalkkuryhmän jäsenet valtiovarainministeriössä

Henriikka Tammes-Peters, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530423   Sähköpostiosoite:


Johannes Mielo, ohjelmakoordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530346   Sähköpostiosoite: