Budjetin taulukot


Jos käytät taulukoiden tietoja, on lähde mainittava

Budjettitalouden menot hallinnonaloittain vuonna 2021

Budjettitalouden määrärahat hallinnonaloittain, mrd. euroa 2021
Eduskunta, Tasavallan presidentti ja Valtioneuvosto

1,1

Ulkoministeriö 1,4
Oikeusministeriö 1,0
Sisäministeriö 1,7
Puolustusministeriö 4,6
Valtiovarainministeriö 19,9
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7,5
Maa- ja metsätalousministeriö 3,0
Liikenne- ja viestintäministeriö 3,7
Työ- ja elinkeinoministeriö 4,8
Sosiaali- ja terveysministeriö 18,3
Ympäristöministeriö 0,4
Valtionvelan korot 0,8
Budjettitalouden menot yhteensä, mrd. euroa 68,1

Budjettitalouden menot yhteensä, % BKT:sta

27,5 %

Lähde: Valtiovarainministeriö 27.5.2021 (LTAE3)


Budjettitalouden tulot ja menot vuonna 2021

  Tulot Menot mrd euroa
Tulon ja varallisuuden per. 14,0 7,4 Toimintamenot
Liikevaihdon perust. 21,2 11,0 Muut kulutusmenot
Valmisteverot 6,9 2,3 Sijoitusmenot
Muut verot 2,9 14,9 Valtionavut kunnille
Muut tulot 8,8 4,8 Valtionavut elinkeinoelämälle
Valtion velan lisääminen 14,4 22,2 Valtionavut kotitalouksille
(ml. siirrot kelalle ja muille soturahastoille)
    4,7 Muut siirtomenot
    0,9 Korkomenot
Yhteensä 68,1 68,1  

Lähde: Valtiovarainministeriö 27.5.2021 (LTAE3)

 

Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino, mrd. euroa

Vuosi Tulot ilman nettolainanottoa Menot ilman nettokuoletuksia Tasapaino
2004 38,5 36,3 2,2
2005 39 37,5 1,6
2006 41 39,4 1,6
2007 43,2 40,3 2,9
2008 44,3 43,5 0,8
2009 37,5 46,9 -9,4
2010 39,1 49,9 -10,8
2011 43,2 50,4 -7,1
2012 45,7 53,4 -7,7
2013 46,2 54,6 -8,4
2014 47,7 54,2 -6,6
2015 49,0 53,7 -4,7
2016 49,5 54,4 -4,9
2017 51,3 55,0 -3,7
2018 54,9 55,2 -0,3
2019 53,3 55,3 -2,0
2020 49,6 67,1 -17,4
2021 53,7 68,1 -14,4

Lähde: Valtiovarainministeriö 27.5.2021 (LTAE3)