FI SV

Budjetin taulukot


Jos käytät taulukoiden tietoja, on lähde mainittava

Budjettitalouden menot hallinnonaloittain vuonna 2020

Budjettitalouden määrärahat hallinnonaloittain, mrd. euroa
   
  2020
Eduskunta, Tasavallan presidentti ja Valtioneuvosto 1,1
Ulkoministeriö 1,3
Oikeusministeriö 1,0
Sisäministeriö 1,6
Puolustusministeriö 3,2
Valtiovarainministeriö 20,2
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7,4
Maa- ja metsätalousministeriö 2,8
Liikenne- ja viestintäministeriö 3,8
Työ- ja elinkeinoministeriö 5,6
Sosiaali- ja terveysministeriö 18,3
Ympäristöministeriö 0,4
Valtionvelan korot 0,9
Budjettitalouden menot yhteensä, mrd. euroa 67,4

Budjettitalouden menot yhteensä, % BKT:sta

29,4 %
   
Lähde: Valtiovarainministeriö 11.6.2020 (LTAET4)  


Budjettitalouden tulot ja menot vuonna 2020

 

    Tulot   Menot        
    mrd euroa        
                 
Tulon ja varallisuuden per.   13,0   7,0   Toimintamenot  
Liikevaihdon perust.    17,8   10,0   Muut kulutusmenot   
Valmisteverot   7,3   2,4   Sijoitusmenot  
Muut verot   2,9   14,4   Valtionavut kunnille  
Muut tulot   7,6   4,3   Valtionavut elinkeinoelämälle
Valtion velan lisääminen   18,8   22,9   Valtionavut kotitalouksille (ml. siirrot kelalle ja muille soturahastoille)
        5,2   Muut siirtomenot  
        1,2   Korkomenot  
    67,4   67,4        
                 

Lähde: Valtiovarainministeriö 11.6.2020 (LTAET4)

 

Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino, mrd. euroa

 

 

Tulot ilman nettolainanottoa Menot ilman nettokuoletuksia Tasapaino
2004     38,5     36,3     2,2    
2005     39     37,5     1,6    
2006     41     39,4     1,6    
2007     43,2     40,3     2,9    
2008     44,3    43,5     0,8    
2009     37,5     46,9     -9,4    
2010     39,1     49,9     -10,8    
2011     43,2     50,4     -7,1    
2012     45,7     53,4     -7,7    
2013     46,2     54,6     -8,4    
2014     47,7   54,2    -6,6   
2015     49,0  53,7 -4,7
2016 49,5 54,4 -4,9
2017 51,3 55,0 -3,7
2018 54,9 55,2 -0,3
2019 53,3 55,3 -2,0
2020 48,5 67,4 -18,8
       

Lähde: Valtiovarainministeriö 11.6.2020
(LTAET4 2020)